25/05/2020

Klantreis aanvragen bijzondere bijstand gemeente Enschede 

Debby Kotte, adviseur bedrijfsvoering bij de afdeling Werk en Inkomen, vertelt over de manier waarop zij en haar collega’s binnen de gemeente Enschede werken aan de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening met behulp van de klantreis-methodiek.
Lees verder

20/05/2020

Wet wijziging Woonplaatsbeginsel wordt een jaar uitgesteld

Na zorgvuldige afweging is besloten dat de invoering van het nieuwe woonplaatsbeginsel in de Jeugdwet wordt uitgesteld naar 1 januari 2022. Vanochtend is de Tweede Kamer hierover geïnformeerd.
Lees verder

20/05/2020

Enquête onbeheerde nalatenschappen

VNG Realisatie voert een onderzoek uit naar de werkwijze van gemeenten bij het afhandelen van een gemeentelijke uitvaart en een (vermoedelijk) onbeheerde nalatenschap. Gemeenten voeren dit proces op diverse wijzen uit en in dit onderzoek wil VNG Realisatie die verschillende werkwijzen in kaart brengen.
Lees verder

19/05/2020

Henri Lenferink over de Kadernota GGU 2021: “De GGU is van ons allemaal”

Eind juni wordt via een ledenraadpleging de Kadernota Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering 2021 vastgesteld. In deze kadernota wordt duidelijk wat gemeenten in 2021 vanuit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) kunnen verwachten.
Lees verder

18/05/2020

Open Raadsinformatie helpt gemeenteraad tijdens de coronacrisis

Sinds de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming kan de gemeenteraad digitaal vergaderen èn besluiten nemen. Om dat zo transparant mogelijk te doen, is het belangrijk dat deelnemers en belangstellenden over alle relevante stukken beschikken. Daarbij biedt Open Raadsinformatie de helpende hand.
Lees verder

13/05/2020

Webinar het schuldenlandschap in kaart

De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de agenda in ons land. Meer dan 30% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs te maken met risicovolle schulden.
Lees verder

07/05/2020

Aanspraak maken op het innovatiefonds?

Heb je een innovatief plan voor het verbeteren van de gemeentelijke dienstverlening? Voor 2020 worden gemeenten uitgenodigd om met innovatieve voorstellen te komen
Lees verder

07/05/2020

Hugo Aalders naar SVB

Directeur Hugo Aalders gaat na 2,5 jaar VNG Realisatie verlaten. Hij is per 1 juli benoemd tot directeur voor de directie Dienstverlening Sociale Verzekeringen (DSV) bij de Sociale Verzekeringsbank.
Lees verder

07/05/2020

Online review Metagegevens voor Duurzaam Toegankelijke Overheidsinformatie – is verlengd tot 15 mei

Het Nationaal Archief ontwikkelt samen met de VNG, Binnenlandse Zaken en het Kennis- en exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties één set metadata voor duurzame toegankelijkheid voor alle overheden
Lees verder

07/05/2020

Aantal Wmo-cliënten in tweede halfjaar 2019 met 3,1 procent gestegen

Vandaag verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over Jeugd en Wmo. De cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2019. Bekijk de cijfers hier.
Lees verder