28/06/2019

Blog Hugo Aalders: Stop met centraal stellen klant

Zullen we eens ophouden om de klant centraal te stellen? Want zolang we dat doen, zitten we vast in oude patronen en systemen die hun langste tijd gehad hebben, stelt Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

28/06/2019

Prototype chatbot verhuizen gepresenteerd

Het prototype van de chatbot verhuizen van de Innovatiegroep Chatbots is gepresenteerd tijdens de kwartaalbijeenkomst van de Vereniging Directeuren Publiekszaken (VDP).
Lees verder

27/06/2019

‘Omgevingswet is katalysator voor andere manier van werken’

De gemeente Rotterdam gebruikt de implementatie van de Omgevingswet als vliegwiel voor organisatieontwikkeling.
Lees verder

27/06/2019

Euro’s naar de zorg, niet naar de administratie

Niemand wil onnodige administratieve lasten, maar toch zijn ze er. Het Ketenbureau i-Sociaal Domein werkt samen met gemeenten en zorgaanbieders om administratieve lasten in het sociaal domein structureel terug te dringen.
Lees verder

27/06/2019

Verandering in aanlevering resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Sinds de invoering van de Wmo 2015 en de Jeugdhulp zijn gemeenten verplicht om jaarlijks een onderzoek uit te voeren naar de ervaringen van de cliënten.
Lees verder

27/06/2019

Stand van zaken Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

De voortgangsrapportage Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) geeft inzicht in wat het afgelopen half jaar in de gezamenlijke uitvoering is bereikt.
Lees verder

26/06/2019

Gemeente Breda vindt Gemeentelijk Gegevenslandschap hard nodig

In juni en juli houdt VNG Realisatie meerdere bijeenkomsten in het kader van een consultatie rondom de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap.
Lees verder

26/06/2019

Enthousiasmeren gemeenten door gezamenlijk netwerk te laten zien

Gemeentelijke Werkorganisatie Duivenvoorde en Parkstad-IT maken sinds juni volop gebruik van GGI-Netwerk. Zij maken deel uit van de 44 gemeenten die nu zijn aangesloten.
Lees verder

25/06/2019

Grip op schulden

Schuldhulpverlening is voor bijna elke gemeente een belangrijk aandachtspunt. Veel gemeenten zijn dan ook bezig met initiatieven die inwoners met problematische schulden ondersteunen. Eén daarvan is de Blauwe Knop.
Lees verder

25/06/2019

Ingrid Hoogstrate per 1 september nieuwe directeur Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN)

Ingrid Hoogstrate is per 1 september de nieuwe directeur van het Kenniscentrum Handhaving en Naleving (KCHN) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
Lees verder