16/05/2019

‘Overheden moeten trots zijn op e-factureren’

Als ondernemer een dienst leveren aan overheden en lang wachten op je geld. Tot nu toe komt het relatief vaak voor. E-facturen moeten dat proces efficiënter, preciezer, veiliger en sneller doen laten verlopen.
Lees verder

15/05/2019

Welke onderwerpen zijn belangrijk binnen ondernemersdienstverlening?

Welke onderwerpen zijn belangrijk binnen ondernemersdienstverlening? Laat het ons weten!
Lees verder

15/05/2019

G40 themagroep Smart Cities organiseert een ambtelijke bijeenkomst

De G40 themagroep Smart Cities organiseert op 16 juli een ambtelijke bijeenkomst in Apeldoorn.
Lees verder

15/05/2019

"We laten zien hoe Common Ground werkt (en dát het werkt)”

Het realiseren van een informatievoorziening ingericht op de uitgangspunten van Common Ground is een van de speerpunten van 'samen organiseren'. Het enthousiasme en draagvlak rond Common Ground is sinds de lancering twee jaar geleden snel gegroeid.

Lees verder

15/05/2019

Consultatie Gegevenslandschap Gemeenten

VNG Realisatie organiseert op 20 en 27 juni specifiek voor gemeenten twee consultatiebijeenkomsten over de uitwerking van het Gemeentelijk Gegevenslandschap. De bijeenkomsten vinden plaats in omgeving Amersfoort (20 juni) en Hertogenbosch (27 juni).
Lees verder

14/05/2019

Kennisbijeenkomst e-mailarchivering

Op woensdag 12 juni organiseren het Nationaal Archief en de VNG in samenwerking met het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA) een kennisbijeenkomst over e-mailarchivering.
Lees verder

13/05/2019

Meerjarenprogramma Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering

Gezamenlijk werken aan uitvoeringskracht is voor gemeenten noodzakelijk om tegemoet te kunnen komen aan de verwachtingen van inwoners, bedrijven, gemeentelijke organisaties en bestuurders. Daarom kozen gemeenten in 2017 voor Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Op de komende ALV beslissen zij over het meerjarenprogramma GGU 2020 – 2024.
Lees verder

13/05/2019

Ledenbrief over de standaard verwerkersovereenkomst voor gemeenten

Elke gemeente maakt met circa 50 verschillende partijen afspraken over de verwerking van persoonsgegevens. In de regel leggen gemeenten en hun toeleveranciers deze afspraken vast in een verwerkersovereenkomst (VWO).
Lees verder

09/05/2019

Regiobijeenkomsten GT Print in juni

De aanbesteding voor printdiensten GT Print is al meer gevorderd. De klankbordgroep is bij elkaar gekomen en het strategiedocument werd op 20 april jl. gepubliceerd. Wij vertellen er u graag meer over tijdens de GT Print regiobijeenkomsten in juni.
Lees verder

09/05/2019

Bijeenkomst: zelf apps bouwen met OpenApps

OpenApps geeft gemeentes de mogelijkheid zelf apps te bouwen zonder te programmeren. Ontsluit uw data in een app: snel, goedkoop en open source. Doordat het open source is, kunnen gemeenten ook eenvoudig ontwikkelde apps met elkaar delen.
Lees verder