22/01/2019

‘Dit is groter dan alleen gemeenten’

“Het waren vooral vertegenwoordigers vanuit gemeenten die in Zwolle aanwezig waren. Daarmee waren wij een beetje een vreemde eend in de bijt. Toch kijk ik met erg veel plezier terug op de week”, aldus Marcel Reuvers, werkzaam bij de afdeling Strategie en Beleid van het Kadaster.
Lees verder

21/01/2019

Marktontmoeting e-factureren

Op 13 februari a.s., vanaf het middaguur, organiseert PIANOo weer een Marktontmoeting. Gemeenten kunnen zich daar laten informeren door een brede selectie van aanbieders van e-facturatie oplossingen. Het evenement bestaat uit presentatierondes van aanbieders en een informatiemarkt.
Lees verder

18/01/2019

Klantgedreven dienstverlening: volg de leermodule klantreizen

Wilt u in 2019 een start maken met klantgedreven dienstverlening? Volg dan de leermodule over klantreizen. U kunt zich nu aanmelden en starten in februari.
Lees verder

17/01/2019

Leveranciersbijeenkomst Open Datastrategie

Op woensdag 30 januari a.s. organiseert VNG Realisatie voor leveranciers een bijeenkomst over de open datastrategie die zij momenteel in opdracht van en samen met gemeenten ontwikkelt.
Lees verder

17/01/2019

Verlenging inschrijftermijn GT Connect

Op dit moment bevindt het project GT Connect zich in de fase waarin marktpartijen een inschrijving kunnen voorbereiden en indienen. De afgelopen periode hebben diverse partijen verzocht om uitstel van de inleverdatum.
Lees verder

16/01/2019

PIANOo start enquête bij gemeenten over status e-factureren

Met de deadline van e-factureren verplichting op 19 april in het zicht, inventariseert het PIANOo programmabureau de stand van zaken rond de implementatie van e-factureren. Dit doet zij op basis van de gegevens die zij binnenkrijgt van gemeenten. Helaas is de voortgang van een deel van de gemeenten niet actueel. 
Lees verder

16/01/2019

Huishoudens in grote steden hebben drie keer vaker een bijstandsuitkering dan huishoudens in kleine gemeenten

Vandaag verschijnen op de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, de nieuwe gemeentelijke cijfers over de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van maatwerkvoorzieningen in het sociaal domein.
Lees verder

16/01/2019

Oproep voor deelname aan klankbordgroep Multi Functional Printers (GT MFP)

Het project GT MFP wil Multi Functional Printers aanbesteden. Volgens de planning worden eind 2019 één of meer contracten met leveranciers afgesloten. Begin 2020 starten dan de eerste migraties bij de gemeenten en deelnemingen.
Lees verder

15/01/2019

Uitnodiging consultatiebijeenkomst Nederlandse API-strategie en uitreiking gouden API

Op 13 februari 2019 presenteert het Kennisplatform API de conceptversie van een API-strategie voor Nederland. Wij nodigen je van harte uit om aan te schuiven bij de bijeenkomst waarmee we de consultatie van de API-strategie aftrappen èn waarop we bekend maken wie er naar huis gaat met de prijs voor de ‘beste API van de overheid’.
Lees verder

15/01/2019

Gemeentelijke datalabs gezocht!

VNG Realisatie doet momenteel onderzoek naar gemeentelijke en universitaire datalabs in Nederland. Welke labs zijn er allemaal, hoe zijn ze georganiseerd en welke interessante experimenten voeren zij uit?
Lees verder