18/10/2021

Voortgangsrapportage GGU eerste halfjaar 2021 staat online!

De Voortgangsrapportage GGU juni 2021 is gepubliceerd. Dit is een overzicht van alle activiteiten die onder de vlag van Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn opgepakt. Het doel van de GGU is om de uitvoering in alle gemeenten te versterken. Alle activiteiten in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering zijn daarop gericht. Met deze rapportage geven we inzicht in de behaalde resultaten in de GGU in de eerste helft van 2021.
Lees verder

13/10/2021

Heerlen beloont burgers met digitale munt voor participatie

Op welke manier betrek je burgers meer bij de stad? En hoe bevorder je de sociale cohesie in die stad? In antwoord op deze vragen start de gemeente Heerlen – met diverse externe partijen – een Europees project binnen het Urban Innovative Actions programma. Bewoners verrichten nuttige klussen in hun buurt waarmee zij digitale munten verdienen. Die munten kunnen ze besteden bij lokale ondernemers via een daarvoor speciaal ontwikkelde app.
Lees verder

13/10/2021

Terugblik iBestuur congres 2021

Het iBestuur Congres 2021 was een hybride congres met volop mogelijkheden tot interactie en online ontmoeting. Om kennis op te doen: wat doet er toe, wat speelt er, hoe moet ik daar mee aan de slag in mijn organisatie. Centraal stond de digitale transformatie en de relatie tussen overheid en samenleving, en de rol van digitalisering hierin. Als één van de partners organiseerde VNG zelf drie sessies die hieronder toegelicht worden. Daarnaast hebben wij aan diverse partnersessies deelgenomen om in gesprek te gaan met zowel medeoverheden als marktpartijen. Een schat aan waardevolle, leerzame bijdragen, die nu voor iedereen online terug te kijken zijn.
Lees verder

13/10/2021

GEMMA nieuwsbrief Q3

Recent is de GEMMA online nieuwsbrief verschenen. Zoals u gewend bent zijn er technische updates doorgevoerd, ook vindt u de eerste versies van de Informatiekundige visie Common Ground en de bijhorende realisatieprincipes op GEMMA Online. Hieronder een korte opsomming van het nieuws. Lees hier De GEMMA online nieuwsbrief.
Lees verder

12/10/2021

Webinar: Aanpak gemeente Westerkwartier om dienstverlening aan minima te verbeteren met nieuw webportaal

Om de dienstverlening aan minima te verbeteren, heeft de gemeente Westerkwartier het webportaal ‘Potjeswijzer’ ontwikkeld. Begin 2022 gaat dit platform live. Dit portaal biedt een overzicht van hulplijnen voor minima. Daarnaast kunnen minima direct inloggen om producten aan te vragen. Tijdens dit webinar op 25 november vertelt gemeente Westerkwartier hoe het project ‘Van arm naar Beter’ heeft geleid tot het portaal ‘Potjeswijzer’ en welke mogelijkheden het platform kent. Het webinar bestaat uit een plenaire sessie en twee deelsessies.
Lees verder

12/10/2021

Start realisatie Single Digital Gateway Invoervoorziening

Onlangs is onder regie van VNG gestart met de realisatie van de centrale invoervoorziening voor Single Digital Gateway. Met deze invoervoorziening kunnen alle gemeenten eind 2022 efficiënt voldoen aan de eisen uit de Europese verordening Single Digital Gateway. Ze hoeven daarvoor dus zelf geen oplossing te regelen. Naar verwachting is de invoervoorziening vanaf het tweede kwartaal van 2022 klaar voor gebruik.
Lees verder

06/10/2021

Welkom op de inspiratiebijeenkomst omnichannel op 18 november

Het is bijna zover, de tweede inspiratiebijeenkomst omnichannel vindt plaats op donderdag 18 november. Omnichannel dienstverlening gaat over een naadloze klantreis. In een tijd waarin burgers steeds vaker het gevoel hebben dat zij van het kastje naar de muur gestuurd worden, is dit onderwerp erg relevant. Omdat het lastig kan zijn om te starten met omnichannel blijkt de kennis van gemeenten en andere organisaties die al aan de slag zijn aan met omnichannel, waardevol.
Lees verder

06/10/2021

Standaarden voor digitale toegankelijkheid: hoe zit het ook alweer?

Het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is al enige jaren (sinds 1 juli 2018) van kracht. In dit besluit staat dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan bepaalde toegankelijkheidseisen.
Lees verder

05/10/2021

Drama's voorkomen

Uitvoerbaarheid en digitalisering staan als urgente vraagstukken op het lijstje van de formatieverkenningen. Ik ben daar blij mee. Laten we hopen dat het nieuwe kabinet daarop doorpakt. Want zo voorkomen we nieuwe drama’s. Dat schrijft Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

29/09/2021

BRK Bevragen API versie 1.3 live

Versie 1.3 van de Haal Centraal API BRK Bevragen staat live. Met versie 1.3 kunnen gemeenten de filiatie van een appartement tot en met het grondperceel opvragen. Dat is relevant voor het erfpachtproces en belastingzaken. De API is beschikbaar voor gemeenten, belastingsamenwerkingen en waterschappen.
Lees verder