02/07/2020

VNG Realisatie publiceert voortgangsrapportage GGU

Een dashboard met 32 indicatoren die gemeenten inzicht geeft in de impact van de coronacrisis. De datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving die gemeenten alle gegevens biedt die nodig zijn voor de Transitievisie Warmte. Een snelle totstandkoming van een uitvoerbare Tozo-regeling. Het zijn een paar voorbeelden van mooie resultaten die het afgelopen half jaar zijn behaald in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Alle resultaten staan in de nieuwe Voortgangsrapportage GGU.
Lees verder

01/07/2020

Negende VNG Realisatie E-Magazine gepubliceerd

Het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine is gepubliceerd. Deze editie onder meer aandacht voor -de gevolgen van- de corona crisis, opdrachtgeverschap in het sociaal domein en informatiebeveiliging.
Lees verder

30/06/2020

Meer data over openbare orde en veiligheid op Waarstaatjegemeente

Het dashboard Openbare Orde en Veiligheid op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is vernieuwd. Het dashboard bevat nu 26 indicatoren, verdeeld over zes actuele onderwerpen.
Lees verder

25/06/2020

Format voor registratie en financiering meerkosten gepubliceerd

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals.
Lees verder

25/06/2020

Blijf op de hoogte van de schuldenproblematiek

Om gemeenten te ondersteunen werkt de VNG aan een implementatieaanpak over de vier wetten heen zodat gemeenten de wetten in samenhang kunnen implementeren en inwoners met schulden sneller en efficiënter kunnen helpen.
Lees verder

23/06/2020

Gewijzigde Rijksvoorwaarden Microsoft ook van toepassing op gemeenten

Vanaf 1 mei zijn er gewijzigde Rijksvoorwaarden voor Microsoft van toepassing voor gemeenten. Wanneer uw gemeente diensten of producten afneemt via GT Microsoft dan zijn deze automatisch toegepast.
Lees verder

22/06/2020

Nathan Ducastel: “Intern verbinden, extern versterken”

Nathan Ducastel: “Werken vanuit de maatschappelijke opgaven”
Lees verder

22/06/2020

Gemeente Den Haag deelt Wmo Voorspelmodel met VNG voor landelijk gebruik

Tijdens een online event op vrijdag 19 juni 2020 heeft de gemeente Den Haag haar Wmo Voorspelmodel officieel overgedragen aan de VNG.
Lees verder

16/06/2020

Handreiking Wlz Bevraging gereed

Op 1 juli komt de vernieuwde dienst Wlz Signalen beschikbaar. Met deze dienst wordt het voor gemeenten mogelijk om gedurende de looptijd van een Wmo-verstrekking een actief signaal te ontvangen wanneer een Wmo-cliënt ook een Wlz-indicatie krijgt.
Lees verder

16/06/2020

Blog Hugo Aalders: Verbind beleid en uitvoering

Volgende maand maak ik de overstap naar de Sociale Verzekeringsbank, waar ik directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen word. Ik blijf bij waar mijn hart ligt: de uitvoering. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, op iBestuur.
Lees verder