17/09/2019

Workshops Wet open overheid in oktober

In oktober organiseert VNG Realisatie twee bijeenkomsten over de Wet open overheid (Woo). De workshops zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten die binnen hun organisatie te maken krijgen met de invoering van deze wet of aspecten daarvan.
Lees verder

12/09/2019

Inschrijving GT-Print verlengd

VNG Realisatie heeft de inschrijving voor GT Print verlengd. Gemeenten en deelnemingen kunnen zich nu ook na 30 september nog inschrijven.
Lees verder

12/09/2019

Verwacht geen sprintje van een tanker

Laat uitvoeringsorganisaties doen waar ze goed in zijn: bulkwerk zo efficiënt mogelijk afhandelen. En geef ze ruimte om met kleine loodsbootjes in te kunnen spelen op specifieke, individuele situaties.
Lees verder

12/09/2019

Abonnementstarief Wmo en kostprijsbewaking: vraag en antwoord

Op 1 januari wordt het abonnementstarief, een vast tarief voor de eigen bijdragen aan Wmo-voorzieningen, definitief van kracht. Omdat we veel vragen krijgen over kostprijsbewaking zijn deze vragen en antwoorden toegevoegd aan de pagina ‘Abonnementtarief Wmo’ op vng.nl.
Lees verder

12/09/2019

Eindconferentie Like! 'Building a Digital Innovation Culture’

Houdt u zich bezig met de verbetering van publieke dienstverlening? Wilt u weten wat de nieuwste ‘smart services’ zijn? Wilt u een bezoekje brengen aan bedrijven en organisaties die zich bezighouden met toekomstige ontwikkelingen?
Lees verder

12/09/2019

Inspiratie voor passende dienstverlening

Passende dienstverlening; deze woorden resoneren al jaren binnen de Nederlandse gemeentehuizen. Maar om daar daadwerkelijk invulling en uitvoering aan te geven, is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Klantwensen veranderen snel, technologische ontwikkelingen nóg sneller.
Lees verder

11/09/2019

Internet-uitvraag verfijnt Principes digitale samenleving

De VNG heeft samen met de werkgroep Principes voor de digitale samenleving een set Principes opgesteld die gemeenten richting geven bij digitaliseringsvraagstukken in de openbare ruimte.
Lees verder

10/09/2019

Algemene functionele beschrijving GT Software Broker gepubliceerd.

Na de publicatie van de verwervingsstrategie en de factsheet GT Software Broker publiceert GT vandaag de eerste Algemene Functionele Beschrijving (AFB) voor GT Software Broker.
Lees verder

09/09/2019

Deelnemende gemeenten gezocht voor Pilot Meten Afhandeltijden

Dit najaar start VNG Realisatie een pilot om de afhandeltijden van gemeentelijke producten en diensten te meten.
Lees verder

05/09/2019

Digitaal weerbaarder met GGI-Veilig

Gemeenten zijn zich er bewust van dat zij in dit tijdperk digitaal weerbaar moeten zijn. GGI-Veilig biedt in opdracht van gemeenten verschillende diensten aan die hierbij kunnen ondersteunen.
Lees verder