16/06/2020

Blog Hugo Aalders: Verbind beleid en uitvoering

Volgende maand maak ik de overstap naar de Sociale Verzekeringsbank, waar ik directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen word. Ik blijf bij waar mijn hart ligt: de uitvoering. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie, op iBestuur.
Lees verder

11/06/2020

Format berekening omzetgarantie beschikbaar voor zorgaanbieders Wmo en Jeugdwet

VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals. Dit is nodig om zorgorganisaties en professionals, in deze uitzonderlijke tijden, een uiterste inspanning te laten verrichten om goede zorg te verlenen en kwetsbare mensen te beschermen.
Lees verder

11/06/2020

Webinars overgang naar IPv6

VNG Realisatie organiseert samen met gemeenten inhoudelijke ondersteuning bij de overgang naar IPv6 in de vorm van een zestal webinars.
Lees verder

10/06/2020

Dongen eerste gemeente met chatbot

Vanaf 10 juni 2020, kunnen inwoners van Dongen als eerste in Nederland via een chatbot vragen stellen over verhuizen en reisdocumenten. Een mooie stap in het verder verbeteren van de dienstverlening én mee te gaan met nieuwe ontwikkelingen.
Lees verder

09/06/2020

Ondersteuning bij invoering wetstrajecten schulden

Het aantal huishoudens met schulden groeit. De gemeenten zijn er om deze inwoners te helpen en met oplossingen te komen. Vier wetgevingstrajecten moeten gemeenten daarin ondersteunen. De VNG werkt aan een implementatieaanpak.
Lees verder

04/06/2020

Nathan Ducastel nieuwe directeur VNG Realisatie

Nathan Ducastel neemt vanaf 19 juni de functie van directeur-bestuurder van VNG Realisatie voor zijn rekening. Hij volgt Hugo Aalders op, die per 1 juli is benoemd tot directeur Dienstverlening Sociale Verzekeringen bij de Sociale Verzekeringsbank.
Lees verder

04/06/2020

Blog Hugo Aalders: Het nieuwe overheidshandelen

We hebben de afgelopen tijd een overheid gezien die op een andere manier lijkt te handelen dan we gewend zijn. Ik ben daar zeer van gecharmeerd, van mij mag dat het nieuwe normaal worden. Dat schrijft Hugo Aalders in zijn nieuwe blog op iBestuur.
Lees verder

03/06/2020

Terugkijken: week van Grip op Informatie

Van 11 tot en met 15 mei 2020 vond de eerste week van Grip op Informatie plaats. In één week waren er vijftien webinars rond de onderwerpen informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.
Lees verder

02/06/2020

Informatiepositie raadsleden centraal in de publicatie ‘Tussen Thorbecke en filterbubbel’

Raadsleden kunnen pas goede besluiten nemen als zij beschikken over alle relevante informatie. En juist die informatiepositie van raadsleden verandert ingrijpend in onze digitaliserende samenleving. Welke rol spelen formele en informele kanalen en systemen en hoe kunnen raadsleden hun informatiepositie verbeteren?
Lees verder

27/05/2020

Nu actuele lokale data over impact coronacrisis op Waarstaatjegemeente

Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is uitgebreid met een speciaal dashboard over de impact van de coronacrisis op de Nederlandse gemeenten. Naast informatie over de verspreiding van het virus wil Waarstaatjegemeente zicht bieden op de gevolgen van de crisis in brede zin: economie, financiën, onderwijs, sociaal domein en openbare orde en veiligheid.
Lees verder