11/12/2019

Module klantreizen start weer in 2020

Gemeenten werken voortdurend aan verbetering van dienstverlening aan inwoners en ondernemers. VNG Realisatie biedt ondersteuning aan gemeenten die hierbij de methode ‘klantreizen’ willen gebruiken. Doet u het als gemeente goed in de ogen van de klant? En waar kan het beter? De leermodule klantreizen helpt u antwoorden te vinden op deze vragen.
Lees verder

10/12/2019

Webinar ‘fysieke’ dashboards Waarstaatjegemeente

Bent u benieuwd naar cijfers over de verkeersveiligheid of de hoeveelheid ‘groen’ in uw gemeente? Of naar de woningvoorraad en het aantal afgegeven bouwvergunningen? Gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente is dit najaar uitgebreid met twee nieuwe en twee vernieuwde dashboards, die alle vier betrekking hebben op het fysieke domein.
Lees verder

05/12/2019

Denk mee over het werklandschap

Gemeenten hebben de taak om werkzoekenden naar werk te begeleiden. En daar waar dit (nog) niet mogelijk is, optimaal te laten ontwikkelen en meedoen in de maatschappij. Hiervoor werken gemeenten samen met het UWV en andere ketenpartners, zoals maatschappelijk partners, werkgevers en private partijen.
Lees verder

05/12/2019

Blog Hugo Aalders: Glansrijk mislukken

Niemand wil falen. Zeker niet binnen de overheid, waar we graag zoveel mogelijk risico’s vermijden. Dat is begrijpelijk, want als het misgaat dan liggen we onder het vergrootglas van de media. Maar als we elk risico mijden, dan komen we niet vooruit. We mogen best wat meer glansrijk mislukken. Dat schrijft Hugo Aalders, directeur VNG Realisatie.
Lees verder

03/12/2019

VNG herijkt project GT Software

Recent heeft de VNG signalen uit de markt en gemeenten ontvangen die het risicoprofiel van de aanbesteding GT Software Broker aanzienlijk verhoogd hebben. Deze risico’s zijn dusdanig van aard dat de doelstellingen van het project GT Software niet behaald kunnen worden. De opdrachtgever heeft naar aanleiding hiervan de noodzaak gezien om de aanbesteding in de huidige vorm stop te zetten.
Lees verder

02/12/2019

Leren transformeren

Om meer achtergrond en duiding te geven aan de projecten uit de Etalage Monitoring Sociaal Domein, publiceren we een serie van vier verdiepende artikelen die steeds inzoomen op een of meerdere cases uit de etalage.
Lees verder

28/11/2019

Gemeenten willen gezamenlijk strategisch portfoliomanagement ICT

Tijdens de IMG-themamiddag op 19 november spraken gemeenten over het strategische portfoliomanagement ICT.
Centraal stonden de vragen: Hoe vullen gemeenten dit in? Hoe gaan zij om met de inpassing van GGU-portfolio (Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering) in lokale portfolio’s? En leent de manier waarop zich voor meer samenwerking?
Lees verder

28/11/2019

Resultaten Cliëntervaringsonderzoek Wmo 2019 gepubliceerd op Waarstaatjegemeente

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks onderzoek te doen naar de ervaringen van inwoners die gebruikmaken van voorzieningen op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De onderzoeksresultaten van 2019 vindt u op gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente
Het gaat om de gegevens die tot de deadline van 31 oktober 2019 zijn aangeleverd.
Lees verder

26/11/2019

Regie op gegevens zorgt voor minder schulden

Mensen met schulden weten vaak niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat beperkte inzicht in hun financiële situatie maakt het lastig om uit de schulden te komen. Vanuit de verwachting dat ‘regie op gegevens’ een bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit probleem is op initiatief van het Kloosterhoeveberaad de pilot ‘Regie op financiële gegevens voor schuldhulpverlening’ gestart.
Lees verder

21/11/2019

Terugblik Dutch Design Week 2019 in E-Magazine

Van 19 tot en met 27 oktober toonden ruim 2.600 (inter)nationale ontwerpers, verspreid over 120 locaties hun kunnen en hun denkwereld aan meer dan 350.000 bezoekers tijdens de Dutch Design Week.
Lees verder