Het laatste nieuws

26/01/2022

Standaardisatieproces voor API’s

Vanaf vandaag is het standaardisatieproces officieel gepubliceerd op GEMMA Online.

Samen met gemeenten zorgt VNG Realisatie voor standaarden (API’s), zodat gegevensuitwisseling en samenwerking met andere organisaties goed kan verlopen. Voor de ontwikkeling van gemeentelijke standaarden is een standaardisatieproces vormgegeven.
Lees verder

25/01/2022

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein van start

Van 31 januari tot en met 4 maart kunnen gemeenten weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein. Het gaat om gegevens over het tweede halfjaar van 2021 en eventueel een herziene aanlevering over het eerste halfjaar van 2021.
Lees verder

25/01/2022

Een stap naar een efficiëntere en uniforme digitale overheid met REST-API

Dinsdag 25 januari hebben verschillende overheidsorganisatie een intentieovereenkomst ondertekend waarin staat hoe ze doormiddel van REST-API's de digitale overheid uniformer en zo beter willen laten samenwerken. Het gaat om Logius, de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (beiden namens Ministerie BZK), Geonovum, Forum Standaardisatie, het Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG Realisatie).
Lees verder

Overig nieuws

25/01/2022

Enig idee hoe vaak DigiD afgelopen jaar is gebruikt?

Ook u doet het vast steeds vaker: inloggen met de DigiD met behulp van uw smartphone. Dat wij dat elke maand steeds vaker doen blijkt duidelijk uit de gebruikscijfers. Er werd in 2021 meer dan een half miljard keer succesvol met DigiD ingelogd. Goed om te weten: daarvan werd zo'n 18,5 miljoen keer bij gemeenten ingelogd.
Lees verder

25/01/2022

Goede voornemen? Notificatie services heeft ze volop!

Aan het begin van het jaar is het een mooi moment terug te blikken en vooruit te kijken Wat hebben we geleerd het afgelopen jaar en wat zijn de goede voornemens voor het komend jaar? Om te beginnen; iedereen bedankt die heeft bijgedragen aan en meegedacht met het landelijke project Notificatie services. Het jaar 2021 is afgesloten met de afronding van de onderzoeksfase.
Lees verder

18/01/2022

Archiveren van tekstberichten: hoe en wanneer doe ik dat?

In 2020 is de handreiking Archiveren van tekstberichten door de VNG gemaakt. Hiermee kunnen gemeenten aan de slag met het maken van beleid rondom tekstberichten en social media.
Lees verder

18/01/2022

Haven maakt samen organiseren makkelijker

Gemeenten hebben binnen Common Ground een belangrijke mijlpaal bereikt en die heet Haven. Met Haven kunnen gemeenten Common Ground-toepassingen gebruiken zonder dat zij daarvoor hun technische infrastructuur hoeven aan te passen. Dat geeft gemeenten de flexibiliteit om toepassingen die ze samen ontwikkelden, snel in te zetten.
Lees verder

14/01/2022

Implementatiepilot Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv)

Medio 2022 wordt naar verwachting de Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv) ingevoerd. Het doel van deze wet is om de regels over elektronisch bestuurlijk verkeer te moderniseren en burgers en bedrijven het recht te geven om elektronisch zaken te doen met de overheid. Degenen die dat willen, moeten een digitale kanaal kunnen kiezen voor hun contact met de overheid. Om te waarborgen dat iedereen met de overheid kan (blijven) communiceren, is het belangrijk dat communicatie op papier mogelijk blijft.
Lees verder

14/01/2022

Nieuwe cijfers GMSD – Participatiewet, stapeling, beschermd wonen en woonsituatie 70-plussers

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet, stapeling van voorzieningen, beschermd wonen en de woonsituatie van personen van 70-plussers. De (meeste) data heeft betrekking op het eerste halfjaar van 2021.
Lees verder

12/01/2022

Haal Centraal in 2022: nieuwe BRP API en start standaardisering API specificaties

Het programma Haal Centraal ontwikkelt API's waarmee gemeenten en andere overheidsorganisaties basisgegevens rechtstreeks bij landelijke registraties kunnen bevragen. Gemeenten kunnen nu al op drie API’s (BRK, BAG en WOZ) aansluiten bij het Kadaster. In 2022 wordt de vierde API opgeleverd voor de ontsluiting van de Basisregistratie Personen (BRP). Op donderdag 10 februari liggen de API-specificaties voor standaardverklaring in het College van Dienstverleningszaken (CvD) waarna -bij positief advies- de besluitvorming plaatsvindt in het VNG Bestuur. Brenda de Graaf en Raymond Alexander vertellen waar Haal Centraal anno 2022 staat.
Lees verder