Het laatste nieuws

17/05/2021

1.2 miljoen Nederlanders met een maatwerkarrangement Wmo in 2020

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, bevat de nieuwe gemeentelijke cijfers over Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en Jeugd. Van de 352 Nederlandse gemeenten maken 322 gemeenten hun cijfers over de Wmo op dit platform openbaar. De (voorlopig) gepubliceerde cijfers hebben betrekking op het tweede halfjaar van 2020 en op heel 2020. Hiernaast zijn de definitieve cijfers over het eerste halfjaar 2020 gepubliceerd voor 334 gemeenten. Voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein leveren gemeenten zelf de gegevens over de Wmo aan bij het CBS.
Lees verder

07/05/2021

Webinar over economisch herstel nu terug te kijken

Waar moet u als gemeente op letten bij het maken van een economisch herstelplan? Welke manieren zijn er om ondernemers te betrekken bij het schrijven van beleid? Wat is nú direct nodig, en wat kan prima worden verschoven naar de langere termijn? Deze en meer vragen kwamen aan de orde tijdens het webinar ‘Van crisis naar economisch herstel’, dat plaatsvond op dinsdag 20 april.
Lees verder

03/05/2021

Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering: de resultaten in 2020

De VNG heeft de GGU Voortgangsrapportage gepubliceerd over de tweede helft van 2020. Hierin vindt u de belangrijkste resultaten die in 2020 in de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU) zijn behaald.
Lees verder

Overig nieuws

03/05/2021

Waarstaatjegemeente ontsluit data over gebruik steunmaatregelen door bedrijven: handvatten voor crisisaanpak en herstel

Hoeveel bedrijven in uw gemeente maakten gebruik van steunmaatregelen in coronatijd? En welke branches ontvingen de meeste steun? Het is nu te vinden op Waarstaatjegemeente.nl.
Lees verder

29/04/2021

Nieuw portaal arbeidsmarktinformatie

UWV lanceert een nieuw online portaal om arbeidsmarktinformatie transparanter te maken. Daarmee worden professionals in de arbeidsmarktregio’s beter gefaciliteerd. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van SZW met als doel om de slagkracht van de arbeidsmarktregio’s te vergroten. Voor de ontwikkeling is samenwerking gezocht met regionale arbeidsmarktpartners en ook op landelijk niveau in het bijzonder met VNG, SBB en de Programmaraad.
Lees verder

28/04/2021

Hoe organiseer je veilig gebruik van Haal Centraal API’s?

Hoe zorgen we er bijvoorbeeld voor dat gebruikers van privacygevoelige gegevens uitsluitend toegang krijgen tot gegevens waarvoor zij zijn geautoriseerd als zij een landelijke API gebruiken? Deze vragen stonden centraal tijdens het fieldlab van afgelopen 25 maart.
Lees verder

28/04/2021

Oproep internetconsultatie Forum Standaardisatie

Sinds 8 april is een aantal adviezen gepubliceerd en beschikbaar gesteld voor openbare consultatie over verplichte en aanbevolen standaarden op de lijst van het Forum Standaardisatie. Uw mening wordt gevraagd over SETU-Standaarden en MIM standaard. Deadline openbare internetconsultatie: uiterlijk 6 mei via internetconsultatie.nl.
Lees verder

21/04/2021

Aanjaagteam digitale toegankelijkheid staat voor u klaar

Nederlandse overheidsorganisaties zijn verplicht hun communicatiekanalen digitaal toegankelijk te maken voor iedereen. Dat geldt dus ook voor burgers met een functiebeperking: bijvoorbeeld mensen met een auditieve en/of visuele beperking, met autisme, dyslexie en/of een motorische beperking.
Lees verder

08/04/2021

Geen luchtkastelen maar echte oplossingen

Het wordt tijd dat politici zich verdiepen in digitalisering, omdat het een politiek vraagstuk is. Dat zegt Nathan Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG en directeur van VNG Realisatie, in een interview op iBestuur.
Lees verder

08/04/2021

GEMMA Waarderingsonderzoek 2020: 7.1

Het GEMMA Waarderingsonderzoek 2020 is afgerond en de resultaten zijn bekend. Het gemiddelde waarderingscijfer van de 140 respondenten is uitgekomen op een 7.1. Alle respondenten bedankt voor jullie reacties!
Lees verder