Het laatste nieuws

29/01/2020

Doe mee met de enquête over administratieve lasten in het sociaal domein (Wmo en Jeugdwet)

Niemand wil administratieve lasten, toch zijn ze er. Om (nog) beter inzicht verkrijgen in de huidige problematiek, is door brancheorganisaties van zorgaanbieders, VNG en VWS een gezamenlijk enquête ontwikkeld voor zorgaanbieders en gemeenten. Doel van deze enquête is om nieuwe en/of aanvullende interventies te kunnen benoemen om administratieve lasten te kunnen terugdringen.
Lees verder

29/01/2020

Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet

Werk je hard om die veranderingen vorm te geven voor je organisatie? Ben je eraan toe om de beweging te verbreden en de mensen te mobiliseren die de veranderingen in de dagelijkse praktijk waar moeten maken? En wil je gericht informatie en handvatten krijgen voor wat op dit moment urgent en belangrijk voor je is? En zo de resterende tijd tot aan de invoeringsdatum optimaal benutten? Schrijf je dan in voor de Interbestuurlijke Leerreis Omgevingswet.
Lees verder

27/01/2020

Informatie-uitwisseling tussen NCSC en IBD wordt geїntensiveerd

Minister Grapperhaus heeft een nieuwe ministriēle regeling gepubliceerd, waardoor er een intensievere informatie-uitwisseling mogelijk wordt gemaakt tussen het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) en vier sectorale computerteams.
Lees verder

Overig nieuws

27/01/2020

Aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein februari 2020

Van 3 februari tot en met 6 maart kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).
Lees verder

21/01/2020

Digitale transformatie enquête

Digitale transformatie staat hoog in het vaandel bij gemeenten. De TU Delft voert in samenwerking met Politecnico di Milano (Italië) een internationaal onderzoek uit om te begrijpen hoe nieuwe digitale technologieën de organisatie van overheidsdiensten veranderen.
Lees verder

21/01/2020

Nieuwe cijfers stapeling en participatiewet GMSD

De Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD), onderdeel van Waarstaatjegemeente, heeft nieuwe gemeentelijke cijfers gepubliceerd over het gebruik van de Participatiewet en de zogenoemde stapeling van voorzieningen.
Lees verder

19/01/2020

Advies: Schakel Citrix uit waar dat mogelijk is

Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) heeft Rijksoverheid en vitale organisaties geadviseerd Citrix uit te schakelen en als dat niet kan aanvullende maatregelen te treffen.
Lees verder

14/01/2020

Samenwerken aan Digitaal Machtigen

Gemeenten werken samen met VNG Realisatie aan de voorbereidingen voor een pilot met gemeenten en bewindvoerders voor het gebruik van de nieuwe machtigingsvoorziening van de overheid. Met behulp van deze voorziening kunnen bewindvoerders digitaal zakendoen met gemeenten namens hun cliënten.
Lees verder

10/01/2020

BZK lanceert Innovatiebudget Digitale Overheid 2020

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) zoekt overheden met innovatieve ideeën om de digitale dienstverlening te verbeteren én overheden met vraagstukken op dat gebied. Van 7 januari tot uiterlijk 9 februari 2020 kunt u uw voorstellen en vraagstukken indienen voor het Innovatiebudget 2020.
Lees verder

07/01/2020

Uitvoeringstoets AMvB gemeentelijke schuldhulpverlening

Om zowel de wijziging van de Wgs als de AMvB tot een succesvolle en effectief uitvoerbare wet voor gemeenten te maken, heeft de VNG in samenwerking met Divosa, NVVK, gemeenten en uitvoerende partijen een korte uitvoeringstoets gehouden.
Lees verder