Zicht op Zorgpaden beschikbaar als open source

Zicht op Zorgpaden beschikbaar als open source

In een bijpraatsessie over Zorgpaden in april jl. is de doorontwikkeling van Zicht op Zorgpaden aan de orde gekomen. Op dit moment is besloten dat Zicht op Zorgpaden als open source per direct beschikbaar te maken voor geïnteresseerde gemeenten.

Zicht op Zorgpaden

In 2020 is in samenwerking met 30 gemeenten een prototype ‘Zicht op Zorgpaden’ ontwikkeld. Dit prototype Zicht op Zorgpaden genereert -op basis van data uit het berichtenverkeer –stuurinformatie over de zorg die is/wordt geleverd. Denk bijvoorbeeld aan een ‘zorgpad van een cliënt’ dat in kaart kan worden gebracht, welke verwijzers naar welke leveranciers doorverwijzen, dubbelingen in producten (en dus kosten) en doorlooptijden. De trends die worden weergegeven leveren nuttige informatie op voor bijvoorbeeld beleidsadviseurs en contractmanagers.

De eigen praktijk

Zicht op Zorgpaden sluit aan op de behoefte van gemeenten om gerichter de Jeugdzorg te monitoren en in te vullen, gebaseerd op de toekomstige opgaven en vaak financieel beperkte middelen. Hoewel vanuit diverse invalshoeken de wens is uitgesproken om Zicht op Zorgpaden door te ontwikkelen, is daar op dit moment nog geen zicht op. Het open source aanbieden geeft alle geïnteresseerde gemeenten de mogelijkheid om Zicht op Zorgpaden te gebruiken en aan te passen aan de eigen praktijk.

Wat heeft u nodig?

Om lokaal het dashboard te laten draaien is een Gitlab account nodig. In de ‘READ ME’ van deze subgroep/project staat beschreven welke stappen moeten worden doorlopen om lokaal het dashboard te draaien. Mocht dit onverhoopt niet lukken kunt u de contactpersoon benaderen zoals staat aangegeven in Gitlab, of kunt uw vraag stellen op het Kennisnetwerk Data en Smart Society.