Zaakgericht Werken voor de Overheid 2021

Zaakgericht Werken voor de Overheid 2021

Het jaarlijkse event Zaakgericht Werken voor de Overheid vindt plaats op 9 september in het NBC Congrescentrum in Nieuwegein. Naast de fysieke congresdag is er vanaf 10 september ook een online event.

Onderwerpen die aan bod komen: datagedreven werken, document- en contentmanagement, implementatie- en verandermanagement, koppelen en integreren van systemen, omgevingswet, tooling en software, privacy wetgeving, training en advies, zaaksysteem / DMS, robotic process automation en Common Ground.

Onze collega's Andre Plat, Ad Gerrits, Michiel Verhoef en Jeanot Bijpost zijn sprekers tijdens dit evenement. 

Common Ground - Voortgang API Standaarden

Michiel Verhoef | Prductowner API's voor Zaakgericht Werken | VNG Realisatie

De API-standaarden zijn ontwikkeld voor en door gemeenten binnen de informatiekundige visie van Common Ground, waarin applicaties en gegevens van elkaar gescheiden zijn. Gegevens over zaken en aanverwante gegevens (zoals documenten, besluiten en klantcontacten) worden los van processystemen opgeslagen in specifieke registers. Deze gegevens kunnen via API’s rechtstreeks bij de bron bevraagd en gewijzigd worden. Dit betekent dat data niet langer gekopieerd en op meerdere plekken in gemeentelijke systemen opgeslagen worden. Gemeenten werken daardoor altijd met actuele en juiste gegevens en hebben meer regie over hun eigen informatiehuishouding.
In 20 minuten wordt u bijgepraat over waar we staan met de ontwikkeling van API standaarden voor de Common Ground. U krijgt een overzicht van de standaarden die al in gebruik zijn en de doorontwikkeling hiervan. Ook geven we u een blik in de toekomst, welke standaarden komen er aan? Wilt u (meer) betrokken zijn bij deze nieuwe, opwindende ontwikkelingen? Ook dat laten we zien. Kijk hier voor meer informatie over API Standaarden vanaf 1 april.

Zaakgericht werken met gebeurtenisssen

Ad Gerrits | Informatiearchitect | Jeanot Bijpost | Informatieanalist | VNG Realisatie

Er vinden doorlopend gebeurtenissen plaats die van invloed kunnen zijn op, nieuwe en bestaande, zaken. Er komt steeds meer informatie beschikbaar over wat er allemaal gebeurt. Maar hoe zorg je dat je daar goed gebruik van kunt maken? Het liefst op een gestandaardiseerde manier zodat we eenvoudig en begrijpelijk daarover kunnen communiceren. Binnen het project Notificatieservices ontwikkelt wordt daarvoor een berichtenstandaard ontwikkeld voor gebruik binnen de Nederlandse overheid. Tijdens de sessie wordt het wat en waarom toegelicht en gaan we in gesprek over hoe we als Nederlandse overheid samen stappen kunnen zetten op weg naar effectief gebeurtenisgedreven werken. Kijk hier voor meer informatie over API Standaarden.

Hoe de Gibit helpt bij de inplementatie van in de informatiedeskundige visie Common Ground

André Plat | Coördinator Architectuur | VNG Realisatie

Gemeentelijke diensten digitaliseren steeds verder. Dat maakt professionalisering van inkoop van ICT essentieel. De GIBIT-Toolbox levert hiervoor de basis. GIBIT staat voor Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox. Deze Toolbox helpt gemeenten bij het professionaliseren van de inkoop van ICT-diensten en –producten. De VNG raadt gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden aan om de GIBIT op te nemen in het inkoopbeleid.

Op 1 april 2021 is de nieuwe versie van de Gemeentelijke Inkoop bij IT Toolbox (GIBIT) in werking getreden. De eerste versie van 2016 is daarmee volledig komen te vervallen. In de 2020-versie zijn aanpassingen doorgevoerd die betrekking hebben op onder meer het verhelderen van de kwaliteitsnormen, het ‘exitplan’, het intellectueel eigendom, de aansprakelijkheid en het toezicht door derden. Kijk hier voor meer informatie over Gemeentelijke Inkoop.

Aanmelden en meer informatie over het evenement.