GIBIT: Duidelijke Inkoopvoorwaarden

‘Wij zaten te wachten op zoiets als de GIBIT’

Een van de onderdelen van de Digitale Agenda 2020 is het professionaliseren van het ICT-opdrachtgeverschap bij gemeenten. De GIBIT (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT) sluit daar goed op aan. Het zorgt voor duidelijke afspraken met marktpartijen en bovendien weten gemeenten beter welke producten zij in huis halen en waarvoor zij betalen. Dat ervaart ook de gemeente Zoetermeer, dat erg in haar nopjes is met de nieuwe set aan ICT-voorwaarden.

In de GIBIT wordt ook rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe maatregel moet ervoor zorgen dat vanaf mei 2018 de privacyregimes van landen van de Europese Unie op elkaar zijn afgestemd.

“Het onderwerp privacy is tegenwoordig enorm groot, waarbij het lekken van data een voornaam thema is”, aldus Angelique Schepers, ooit begonnen als jurist bij de gemeente Zoetermeer en nu teammanager Juridische Zaken en Inkoop. “In de GIBIT zijn bepalingen over datalekken opgenomen (artikel 27) en daardoor hoeven partijen niet meer een aparte bewerkingsovereenkomst op te stellen. Dat scheelt veel werk.

Over besparing van werk gesproken. De GIBIT zorgt ervoor dat juristen bij aanbestedingen niet steeds weer het wiel hoeven uit te vinden. Ja, de conclusie is dus dat wij hier echt op zaten te wachten.”

foto: CC BY 2.0/Zoetnet