Wet langdurige zorg Signalen verlicht gemeenten

Wet langdurige zorg (Wlz) Signalen verlicht gemeenten

Als een inwoner met een bijdrage uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) naar bijvoorbeeld een verpleeghuis gaat, dan wordt dat betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en kan vaak de Wmo-bijdrage stoppen. Maar hoe weet de gemeente dat op tijd? Daarvoor is er nu de dienst Wlz Signalen.

Evert Dekkers van het Ketenbureau i-Sociaal Domein en Paul de Koning van het Inlichtingenbureau vertellen in het e-magazine van VNG Realisatie over deze nieuwe dienst. Het bestaande Wlz-register, waar gemeenten zelf in kunnen vinden of een inwoner een Wlz-indicatie heeft, wordt uitgebreid met een dienst waarmee gemeenten een signaal krijgen als een inwoner een Wlz-indicatie krijgt of verliest. De Koning: “Wij geven met de vernieuwde dienst vanaf 1 juli gemeenten een signaal als er inwoners zijn met een nieuwe Wlz-indicatie. Doel van deze dienst is dat de gemeente dan contact opneemt met de zorgaanbieder, om te overleggen hoe ze deze inwoner het beste kunnen ondersteunen.” Dekkers vult aan: “Het gaat erom dat de gemeente met de zorgaanbieder afspreekt wie verantwoordelijk wordt voor de geleverde zorg. We willen voorkomen dat inwoners zonder overleg zo maar zonder zorg komen te zitten.”