Welke wensen en eisen heeft u voor het berichtenverkeer?

Welke wensen en eisen heeft u voor het berichtenverkeer?

Het berichtenverkeer van MijnOverheid, de BerichtenBox app, MijnGegevens app en het (formele) berichtenverkeer aan inwoners en ondernemers gaat veranderen. Dit programma is ook bekend als het Federatieve Berichtenstelsel (FBS). De veranderingen hebben het doel om de digitale dienstverlening te verbeteren, het beheer goedkoper te maken en de toepassingen uit te bereiden. De wensen en eisen van gemeenten op dit onderwerp zijn belangrijk. VNG is daarom op zoek naar gemeenten die mee willen denken waar het Federatieve Berichtenstelsel aan zou moeten voldoen. Deze wensen en eisen zullen ingebracht worden bij het bovengenoemde programma, zodat deze meegenomen kunnen worden in de vernieuwing. De genoemde applicaties kunnen hierdoor beter aansluiten op de behoefte en het gebruik van de gemeenten.

Programma van Eisen

VNG verzamelt de wensen en eisen van gemeenten en maakt hier een programma van wensen en eisen van. Dit programma wordt ingebracht bij overleggen met stakeholders die bezig zijn met het berichtenverkeer. Aan het einde van dit jaar zal er een eerste versie opgeleverd worden

Actief deelnemen aan verbeteren digitale dienstverlening

Wilt u als gemeente actief deelnemen aan het opstellen van het programma van wensen en eisen?
Geef u op voor 1 november 2020 via nieuws.realisatie@vng.nl. De verwachting is dat u één keer in de twee weken twee uur kwijt bent.