Ondernemersdienstverlening

Welke onderwerpen zijn belangrijk binnen ondernemersdienstverlening?

Welke onderwerpen zijn belangrijk binnen ondernemersdienstverlening? Laat het ons weten!

Het aantal ondernemers nam de afgelopen jaren fors toe naar 1,7 miljoen. De vraag van een ondernemer aan de gemeente is vaak wezenlijk anders dan die van een inwoner. VNG Realisatie heeft de afgelopen drie jaar ondersteuning geboden op Ondernemersdienstverlening voor en door gemeenten. Dit hebben we gedaan door het verzamelen van sturingsinformatie, informatie te geven over ontwikkelingen, trends in kaart te brengen en het versterken van het netwerk op de regionale economie.

Is dit nog steeds voldoende of heeft uw gemeente voor ondernemersdienstverlening andere ondersteuning nodig vanuit VNG Realisatie? Wij horen graag het antwoord van u en daarom vragen wij u een enquête in te vullen. De uitkomst van deze enquête zorgt ervoor dat VNG Realisatie beter op uw vragen in kan spelen. Het invullen van de enquête duurt ongeveer 5 minuten.