Week van 'Grip op Informatie'

Week van 'Grip op Informatie'

Van maandag 11 tot en met vrijdag 15 mei organiseert VNG Realisatie samen met een groot aantal gemeenten de week van "Grip op Informatie". Deze week bestaat uit vijftien webinars, digitale workshops en expertsessies, verspreid over vijf dagen. De bijeenkomsten staan allemaal in het teken van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Het initiatief voor deze week komt voort uit de proeftuinen Wet open overheid, waarmee gemeenten zich voorbereiden op de mogelijke komst van deze wet en op het verbeteren van de gemeentelijke informatiehuishouding in het algemeen.

Voortgang en concept-producten

In deze proeftuinen werken zo’n 70 gemeenten sinds 2019 samen aan diezelfde thema’s: informatiehuishouding op orde, actieve openbaarmaking en digitaal duurzame toegankelijkheid.
Tijdens de week van Grip op Informatie delen de proeftuinen en de daaraan verbonden projectgroepen hun bevindingen met elkaar. Het gaat hierbij om werk in uitvoering, want de proeftuinen en projectgroepen zijn nog volop aan de slag. Zij presenteren in dit stadium dus vooral ideeën en concepten. Waar mogelijk wordt van deelnemers aan de sessies een actieve bijdrage gevraagd, zoals het toetsen van concept-producten. Door deelname krijgt u een actueel beeld van de inhoud en voortgang van de verschillende proeftuinen.

De sessies zijn bedoeld voor medewerkers van gemeenten die actief zijn op terrein van informatiebeheer, actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid. Op dinsdag 12 mei geven we in het webinar ‘Grip op Informatie’ een algemene toelichting , gericht op actieve openbaarmaking en digitale duurzaamheid.

Meer informatie en aanmelden

U kunt zich tot één dag van tevoren aanmelden voor een of meerdere sessies via het aanmeldformulier . Meer informatie over de achtergronden en de sessies vindt u in het programmaboekje. U kunt de webinars ook na afloop terugkijken.

Het programma op hoofdlijnen

Maandag 11 mei

 • 10.00 – 11.00 uur Let op: sessie Marktverkenning e-depots verplaatst naar vrijdagochtend 15 mei!
 • 13.00 – 14.00 uur Webinar: Informatiehuishouding op orde, tussen droom en daad
 • 15.00 – 16.30 uur Expertsessie: ‘By design’, mode of mogelijkheid?

Dinsdag 12 mei

 • 10.00 - 11.30 uur Webinar ‘Grip op informatie’
 • 11.30 – 12.30 uur Webinar ‘Aansluiten op PLOOI’
 • 13.00 – 14.00 uur Digitale workshop: Preservatiebeleid en opzet beheersorganisatie; hoe geef je dit vorm? (maximaal 20 deelnemers)

Woensdag 13 mei

 • 10.00 – 11.00 uur Webinar: ‘Vervroegde overbrenging in de praktijk’
 • 11.30 – 12.30 uur Webinar: ‘Archivering/open by design’
 • 14.00 – 15.00 uur Digitale workshop: een bedrijfsprocesregister: praktijkverhaal uit Venlo (maximaal 20 deelnemers)
 • 15.00 – 16.00 uur Webinar Gemeentelijke selectielijst 2020

Donderdag 14 mei

 • 10.00 – 11.30 uur Webinar: ‘Informatiehuishouding op orde’
 • 11.30 – 12.30 uur Webinar: proeftuin actieve openbaarmaking
 • 12.30 – 13.30 uur Digitale workshop: Marktverkenning aanbieders search (maximaal 20 deelnemers)
 • 13.30 – 14.30 uur Digitale workshop: tonen en presenteren (maximaal 20 deelnemers)

Vrijdag 15 mei

 • 10.00 – 11.00 uur Digitale workshop: Marktverkenning e-depots (maximaal 20 deelnemers)
 • 15.30 – 16.15 uur Digitale workshop: Opzet leeromgeving om zoeken en vinden te kunnen borgen in de eigen organisatie (maximaal 20 deelnemers)