Waarstaatjegemeente.nl

Webinar over het Dashboard Dienstverlening en Digitalisering

In maart introduceerde VNG Realisatie het nieuwe dashboard Dienstverlening en Digitalisering, onderdeel van Waarstaatjegemeente.nl. Dit instrument maakt in één oogopslag zichtbaar hoe ver uw gemeente is met digitalisering en hoe inwoners en ondernemers de dienstverlening door de gemeente beoordelen. Bezoekers van de website kunnen zich hiermee een beeld vormen van de stand van zaken in een bepaalde gemeente, en deze vergelijken met een andere gemeente of met bijvoorbeeld het landelijke gemiddelde. Op basis hiervan kunnen gemeenten nagaan waar de ruimte voor verbetering ligt, op welke specifieke punten zij actie kunnen ondernemen en welke gemeente hen daarbij zou kunnen helpen. 

Over het dashboard is veel te vertellen en waarschijnlijk ook veel te vragen. Daarom organiseren wij op 17 april van 13:00 tot 14:00 een webinar, bedoeld voor dienstverlenings- en ICT-professionals.

Wat biedt het webinar? 

Het webinar laat zien wat het dashboard Dienstverlening en Digitalisering is en hoe u het voor uw gemeente kunt gebruiken. U leert daarnaast hoe u met behulp van het dashboard uw gemeente kunt vergelijken, zowel in de tijd als ten opzichte van andere gemeenten.

Wie geven het webinar?

Het webinar wordt gegeven door:

  • Jeroen de Ruig, projectleider van de Monitor Doelgerichte Digitalisering
  • Roe van Kasteren, onderzoeker en adviseur op het gebied van data en dienstverlening

Meer informatie en aanmelden

Heeft u vragen of opmerkingen? Neemt u dan contact met ons op via mdd@vng.nl. Technische vragen kunt u stellen via webinar@vng.nl 

Praktische informatie over deelname het webinar en het aanmelden vindt u in de agenda van VNG Realisatie.