Webinar

Webinar: Ontologie GBI: wat betekent wat?

Gemeentelijke Basisprocessen

Om de dienstverlening op het gebied van inkomenszekerheid te verbeteren, nemen gemeenten samen het initiatief om op basis van ervaringen goede oplossingen te bedenken die snel en eenvoudig toepasbaar zijn. Eerst worden deze toepassingen door koplopergemeenten beproeft en waar nodig verbeterd. Daarna kunnen andere gemeenten de toepassing ook gebruiken. Door gezamenlijk op te trekken binnen het inkomensdomein wordt bijgedragen aan een betere en gepersonaliseerde dienstverlening en efficiëntere processen. Als eerst is gekeken naar de volgende processen: Bijstand voor zelfstandigen, Individueel InkomensToeslag, Aanvraag Levensonderhoud en Terug- en invordering.

Ontologie gepresenteerd tijdens webinar

Samenwerken vraagt een gemeenschappelijke taal. Eén gemeenschappelijk informatiemodel helpt om gegevensuitwisseling tussen verschillende systemen en verschillende ketenpartners mogelijk te maken. GBI realiseert zo’n informatiemodel in de vorm van een ontologie.
Op dit moment wordt de ontologie voor de eerste vier gemeentelijke basisprocessen gemaakt en beproeft bij verschillende gemeenten. Deze gemeenten hebben voor deze inkomensprocessen de uitwerkingen, definities en verbanden gelegd tussen gegevenstypen. Deze gemeenten dragen dit voor als standaard, zodat daarmee andere gemeenten en leveranciers aan de slag kunnen. Deze ontologie wordt gepresenteerd tijdens het webinar. Na het webinar wordt de ontologie voorgelegd aan Taskforce Samen Organiseren, College van Dienstverleningszaken en bestuur van VNG, zodat het snel als standaard vastgesteld wordt.

Praktische informatie

Datum: 30 november 2021
Tijd: 15.00 -16.00 uur
Vorm: Online. Link ontvangt u na inschrijving
Voor wie: professionals in het inkomensdomein, juristen, informatiemanagers

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Kijk dan op onze website of stel uw vraag via gbi@vng.nl.