Webinar het schuldenlandschap in kaart

Webinar het schuldenlandschap in kaart

De aanpak van schuldenproblematiek staat hoog op de agenda in ons land. Meer dan 30% van de Nederlandse huishoudens heeft betalingsachterstanden en 1 op de 5 huishoudens heeft zelfs te maken met risicovolle schulden. Schulden werken verlammend. Het kabinet en de VNG besteden veel aandacht aan dit voor gemeenten belangrijke onderwerp en zetten vol in op preventie, effectievere schuldhulp en sociale incasso.

Het ministerie van SZW is een viertal wetgevingstrajecten gestart ter ondersteuning van het voorkomen en het daadwerkelijk oplossen van de schuldenproblematiek in Nederland. Meer informatie over de wetsgevingstrajecten is beschikbaar op onze site

De VNG ondersteunt gemeenten bij de implementatie van deze wetten. Het schuldendomein bestaat natuurlijk niet alleen uit de implementatie van de vier bovenstaande wetten maar is veel breder. Als onderdeel hiervan wil de VNG de onderstaande punten in kaart brengen:

  • Hoe zien de werkprocessen in het schuldendomein eruit?
  • Welke informatiekundige behoefte hebben gemeenten in de uitvoering van deze werkprocessen?;
  • Wat is de onderlinge samenhang tussen de verschillende wetten?;
  • Waar raken de (basis)processen van de gemeenten en andere partijen elkaar in het schuldenlandschap?

Tijdens het webinar op 11 mei is uitgebreid toegelicht wat de aanleiding is, welke ondersteuning VNG gemeenten biedt en op welke manier we aan de slag gaan met de bovenstaande vragen. De vragen worden in de komende maanden in verschillende sessies uitgewerkt aan de hand van de Service Blueprint aanpak. Deze aanpak is al door verschillende gemeenten in Nederland toegepast op uiteenlopende thema's. In de aanpak is de klantreis met daarin de (hulp)vraag van de inwoner het uitgangspunt. Om het schuldenlandschap verder uit te werken volgen er meer webinars en online sessies. Gemeenten kunnen zich aanmelden via schulden@vng.nl.