Common Ground

‘We moeten toe naar één gezamenlijk systeem’

Op de slotdag van het Fieldlab Common Ground was de blik met name gericht op de rol van de bestuurders. Burgemeester Wobine Buijs van de gemeente Oss hield een boeiend betoog over het belang van ICT en Common Ground en deed een appèl op al haar collega-bestuurders deze ontwikkeling actief te steunen. 

Wobine Buijs is een hartstochtelijk pleitbezorger van Common Ground. Wat betreft de Osse burgemeester is de winst van Common Ground met name dat gemeenten tot het inzicht zijn gekomen dat zij het samen moeten doen. “We moeten toe naar één gezamenlijk systeem. Het maakt inwoners niet uit welk systeem dat is, als de gegevens maar uitwisselbaar zijn. Dat betekent onder meer dat vol moeten worden ingezet op het ontsluiten van de gegevens uit de basisregistraties. Die gegevens zijn de basis van veel gemeentelijke basisprocessen, waarvan inwoners afhankelijk zijn. Het betekent dat die basisregistraties goed gestandaardiseerd ontsloten moeten zijn en goed moeten worden onderhouden. Maar het belangrijkste is toch dat we het als gemeenten gezamenlijk oppakken. Ik kan mij niet voorstellen dat je het vandaag de dag als gemeente allemaal zelf nog oppakt. En ook als je (nog) niet meewerkt aan de ontwikkeling van Common Ground, bijvoorbeeld omdat je een ander route volgt, dan is het toch belangrijk dat je je als gemeente committeert aan de ontwikkeling van Common Ground.”

Buijs benadrukt dat haar eigen gemeente (nog) geen grote ambities heeft als het gaat om Common Ground. “Als het gaat om Common Ground zijn wij een vroege volger of een middenmotor. Een vroege volger zijn we op die processen waarvan we weten dat we die bij ons goed georganiseerd hebben en waar we iets aan bij kunnen dragen voor de ontwikkelingen in Nederland. Daarnaast weten we dat veel processen elders beter georganiseerd zijn en daar gaan we mooi achter op de fiets zitten. Overigens zonder ons ervan af te maken...” 

Een uitgebreid verhaal over Wobine Buijs en haar visie op ICT en op Common Ground, is te lezen bij iBestuur.