Common Ground

"We laten zien hoe Common Ground werkt (en dát het werkt)”

Het realiseren van een informatievoorziening ingericht op de uitgangspunten van Common Ground is een van de speerpunten van 'samen organiseren'. Het enthousiasme en draagvlak rond Common Ground is sinds de lancering twee jaar geleden snel gegroeid.

Op verzoek van de gelijknamige Taskforce Samen Organiseren wordt de visie van Common Ground op dit moment verder geconcretiseerd. Dat gebeurt door VNG Realisatie, samen met een groeiende groep gemeenten. Hoe Common Ground concrete resultaten laat zien gaat deze blog van mede-initiatiefnemer en programmamanager Raymond Alexander.

Wat is Common Ground ook alweer?

Gemeenten hebben een nieuwe, moderne, gezamenlijke informatievoorziening nodig voor het uitwisselen van gegevens. Want het huidige stelsel voor gegevensuitwisseling maakt het lastig om snel en flexibel te vernieuwen, te voldoen aan privacywetgeving en efficiënt om te gaan met data. Dat staat de verbetering van de gemeentelijke dienstverlening in de weg.

Data bevragen bij de bron

Vanuit die behoefte is Common Ground ontstaan. In de kern gaat het bij Common Ground hierom: een hervorming van de gemeentelijke informatievoorziening, door op een andere manier om te gaan met gegevens. Zo koppelen we data los van werkprocessen en applicaties. En we bevragen data bij de bron, in plaats van ze veelvuldig te kopiëren en op te slaan. Met de herinrichting van de informatievoorziening kunnen gemeenten hun dienstverlening en bedrijfsvoering ingrijpend verbeteren.

Voor meer informatie, zie ook de Pleio-community van Common Ground.