Wat is uw mening over productcodes?

Wat is uw mening over productcodes?

Het Ketenbureau i-Sociaal Domein doet een vooronderzoek naar productcodes. Doel van dit vooronderzoek is om meer inzicht te krijgen in de onderliggende oorzaken van het grote aantal productcodes dat wordt gebruikt en welke gevolgen dit heeft voor gemeenten en zorgaanbieders. Aanleiding zijn de signalen dat de diversiteit in productcodes leidt tot administratieve lasten.

Als aanvulling op de interviews, heeft het Ketenbureau ook een beknopte online vragenlijst opgesteld. De vragenlijst bestaat uit 5 stellingen 2 meerkeuzevragen en 2 open vragen. Heeft u een mening over productcodes, zou u de vragenlijst, die circa 5 tot 10 minuten van uw tijd in beslag neemt, willen invullen? De vragenlijst kunt u invullen tot 11 november.