Wat betekent de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor uw gemeente?

Wat betekent de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet voor uw gemeente?

Om mensen met schulden beter te helpen, gaat op 1 januari 2021 de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet – het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen – blijkt in de praktijk vaak te laag te worden vastgesteld. Veel mensen met schulden komen daardoor onder het absolute bestaansminimum terecht, ook omdat schuldeisers niet van elkaar weten dat ze beslag leggen op hetzelfde inkomen. De nieuwe wet moet hier verandering in brengen. VNG Realisatie heeft in een Impactanalyse onderzocht wat de Wvbvv gaat betekenen voor gemeenten en welke acties zij moeten ondernemen om volgens deze wet te gaan werken.

Acties

Het berekenen van de beslagvrije voet wordt na invoering van de wet eenvoudiger en uniform door middel van een digitale rekentool. De gemeentelijke software moet hierop worden aangesloten, dus het is nodig om in gesprek te gaan met uw softwareleverancier. Een van de risico’s waar VNG Realisatie in de Impactanalyse op wijst, is dat de tool op dit moment nog niet voorhanden is. Wat dit proces een extra uitdaging maakt.

Er wordt daarnaast bij samenloop van meerdere beslagen één coördinerend deurwaarder aangewezen die de beslagvrije voet berekent, de betalingen regelt en communiceert met de schuldenaren en andere schuldeisers.

Verdere proces

VNG Realisatie start een implementatietraject om u te ondersteunen bij de invoering van de Wvbv. We houden u hiervan op de hoogte. Lees hier het complete rapport van de Impactanalyse Wet vereenvoudiging beslagvrije voet.