Waar is woensdag mijn stemlokaal?

Waar is woensdag mijn stemlokaal?

Ongeveer 13 miljoen Nederlanders mogen op woensdag 20 maart naar de stembus voor de verkiezingen voor Provinciale Staten, die gelijktijdig met de waterschapsverkiezingen plaatsvinden. In alle 355 gemeenten kunnen inwoners hun stem uitbrengen. Maar waar precies? Het platform Waar is mijn stemlokaal? helpt kiezers om het voor hen handigste of meest dichtstbijzijnde stemlokaal te vinden. Bezoekers kunnen hier zoeken op een kaart of de open databestanden downloaden. Deze bestanden kunnen door iedereen vrijelijk worden hergebruikt voor andere toepassingen.

Open Data Standaarden

VNG Realisatie heeft specificaties opgesteld voor het aanleveren van de gegevens van de stembureaus. Hiermee hebben 355 gemeenten op een uniforme wijze hun lijst met stembureaus aangeleverd aan de Open State Foundation. In het verleden waren de locatiegegevens van de stembureaus verdeeld over 355 gemeentelijke websites en in 355  verschillende vormen beschikbaar. De Open State Foundation heeft de onderliggende datasets nu gestandaardiseerd en als open data beschikbaar gesteld.

Anderhalf miljoen gebruikers

Deze standaardisatie is een onderdeel van de praktijkbeproeving Open Data Standaarden. Stembureaus komen voor op de zogenoemde lijst van High Value Data Sets. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn de gegevens van stembureaus hergebruikt door verschillende regionale media. In combinatie met een koppeling met Facebook leidde dit tot meer dan anderhalf miljoen Nederlanders die gebruik hebben gemaakt van deze dataset. Dit grote aantal gebruikers laat zien wat de potentie is van standaardisatie en centrale beschikbaarstelling van data.

Het platform Waar is mijn stemlokaal? is een initiatief van Open State Foundation met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in samenwerking met VNG Realisatie en Civity.