Waar staat je gemeente

Waar is in 2019 mijn stemlokaal?

Zo’n 13 miljoen Nederlanders mogen in 2019 naar de stembus. Volgend jaar vinden namelijk verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en de Waterschappen (20 maart) en het Europees Parlement (23 mei). In alle 355 gemeenten mogen kiezers gaan stemmen. Maar waar kunnen ze precies terecht? Het platform ‘Waar is mijn stemlokaal?’ helpt kiezers om hun dichtstbijzijnde stembureau te vinden. Bezoekers kunnen hier zoeken op een kaart of de open databestanden downloaden. Deze bestanden kunnen door iedereen vrijelijk worden hergebruikt voor andere toepassingen.

Doet uw gemeente ook mee?

Vanaf eind december 2018 is het platform naar verwachting weer live. Uw gemeente ontvangt daarover tijdig bericht. Als uw gemeente nog geen account heeft, kunt u dat aanvragen. Voor samenwerkingsverbanden is het mogelijk om een account voor meerdere gemeenten aan te maken. Als uw gemeente al eerder heeft meegedaan, is alle informatie over stemlokalen van vorige verkiezingen beschikbaar ter bevestiging, correctie of aanvulling. 

Open Data Standaarden

VNG Realisatie heeft in 2018 specificaties opgesteld voor het aanleveren van de gegevens van de stembureaus. Momenteel werkt VNG Realisatie met Open State Foundation aan versie 1.1, met het oog op de komende verkiezingen. Deze bevat een aantal verbeteringen en aanvullingen, bijvoorbeeld op het gebied van mindervalide toegankelijkheid. Hiermee bieden we gemeenten een laagdrempelige en gestandaardiseerde manier om de locaties van hun stembureaus openbaar te maken. 

Anderhalf miljoen gebruikers

Deze standaardisatie is een onderdeel van de praktijkbeproeving Open Data Standaarden. Stembureaus komen voor op de zogenoemde High Value Datalijst. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2017 zijn de gegevens van stembureaus hergebruikt door verschillende regionale media. In combinatie met een koppeling met Facebook leidde dit tot meer dan anderhalf miljoen Nederlanders die gebruik hebben gemaakt van deze dataset. Dit grote aantal gebruikers toont de meerwaarde aan van standaardisatie en centrale beschikbaarstelling.

Vragen of meer informatie

Uw vragen over het platform en aanlevering van gegevens beantwoorden wij graag via stemlokaal@openstate.eu. Neem bij vragen over de standaard contact op met Sander Bakker van VNG Realisatie. Het platform Waar is mijn stemlokaal? is een initiatief van Open State Foundation met steun van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in samenwerking met VNG Realisatie.

De standaard vindt u op Pleio. Voor toegang tot dit onderdeel van Pleio moet u zich registreren.