Vragenlijst over uniformering van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage

Vragenlijst over uniformering van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage

Het ministerie van VWS heeft VNG gevraagd om in samenwerking met het Ketenbureau i-Sociaal Domein een uitvoeringstoets te doen naar het voornemen om het moment van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage (abonnementstarief Wmo) per 1 januari 2021 te uniformeren. Als onderdeel van deze uitvoeringstoets, vragen wij u de vragenlijst in te vullen. De vragenlijst is specifiek bedoeld voor gemeenten.

VWS geeft aan dat de definitie voor start- en stopdatum van de eigen bijdrage in 2020 voorlopig nog wordt vrijgelaten om de implementatielast per 1 januari 2020 te verlichten. Het voornemen is om per 2021 over te gaan tot een uniformering van start, stop en pauze van de inning eigen bijdrage. De beoogde maatregelen en definities worden in de vragenlijst nader toegelicht. VWS heeft VNG gevraagd de uitvoerbaarheid en de effecten voor de uitvoering te onderzoeken in genoemde uitvoeringstoets. Uw reactie zorgt voor belangrijke input voor deze uitvoeringstoets.