digitaal machtigen

Voorbereidingen pilot digitaal machtigen gestart

Het ministerie van BZK en Logius werken in het programma Machtigen samen met diverse overheidsinstanties aan het verbeteren en uitbreiden van de mogelijkheden voor het digitaal machtigen. Het programma bouwt voort op, en maakt zoveel mogelijk gebruik van, reeds bestaande voorzieningen zoals de wettelijke vertegenwoordigingsregisters in de justitieketen, denk aan het curateleregister, en de basisregistraties zoals het BRP.
Laagdrempelig en gebruiksvriendelijk digitaal machtigen zorgt ervoor dat iedereen, ook minder digi-vaardigen en wettelijke vertegenwoordigers (zoals ouders, bewindvoerders en curators) er gebruik van kunnen maken. Wettelijke vertegenwoordigers kunnen dan rechtstreeks digitaal zakendoen met de overheid voor minderjarige kinderen en of cliënten.

Pilot

Vanuit VNG Realisatie worden wensen en eisen vanuit gemeenten ingebracht in het ontwikkeltraject voor de nieuwe machtigingsvoorziening, maar ook voorbereidingen getroffen op de invoering daarvan. Een aantal gemeenten neemt deel aan de pilot waarin de werking van de nieuwe machtigingsvoorziening wordt beproefd, in eerste instantie voor het machtigen van bewindvoerders.

Bijeenkomsten

Ter voorbereiding van de pilot heeft een aantal bijeenkomsten plaatsgevonden, met de betrokken gemeenten en hun softwareleveranciers. Daar is de basis gelegd voor de pilot met verschillende gemeenten om aan te sluiten op de machtigingsvoorziening.
Er is in de bijeenkomst van november aandacht besteedt aan de relaties met externe bronnen en een conceptversie van de koppelvlakspecificaties is gedeeld. Ook zijn de eerste ideeën voor de schermflow uitgewisseld. De definitieve versie van de koppelvlakspecificaties voor het aansluiten op de machtigingsvoorziening ten behoeve van de pilot zijn voorzien voor eind 2019. VNG Realisatie zal deze dan beschikbaar maken.


In december 2019 zijn nog twee bijeenkomsten georganiseerd door VNG Realisatie, waarin de effecten op systemen en interne processen van het digitaal machtigen van bewindvoerders verder inzichtelijk zijn gemaakt. Een klantreis die de gemeente Enschede heeft uitgevoerd op het proces van machtigen heeft daaraan een belangrijke bijdrage geleverd. Ook heeft VNG Realisatie de eerste versie van een handreiking getoetst, die gemeenten helpt bij het voorbereiden op de aansluiting op de digitale machtigingsvoorziening voor het machtigen van bewindvoerders.