Wegwijs in corona

VNG Realisatie e-magazine #10: Meerwaarde voor gemeenten

Het nieuwe VNG Realisatie E-Magazine is uit. In deze editie onder meer een nadere kennismaking met Nathan Ducastel, zijn eerste ervaringen de afgelopen maanden en zijn visie voor meer samenhang in het portfolio voor VNG Realisatie dat direct moet renderen voor gemeenten. Daarnaast onder meer aandacht voor de uitdagingen voor gemeenten in coronatijden, samen werken aan leefbaarheid, Common Ground, de tweede week van Grip op Informatie, Digitnetwerk en release 3.0 iWMO.

Nathan Ducastel: Meerwaarde voor 355 gemeenten

Nathan Ducastel is sinds 19 juni directeur van VNG Realisatie. Wat is hem de afgelopen maanden opgevallen en waar zet hij de komende tijd op in? Een gesprek over verhaallijnen, het beter benutten van uitvoeringsexpertise en de inzet op een samenhangend aanbod langs de lijnen van weten, proberen, maken, beheren.

Wegwijs in Coronatijden

Wat kan de VNG doen om gemeenten te helpen in de coronacrisis en hen voor te bereiden op de periode die daarop volgt? En hoe gaat de gemeente met die nieuwe werkelijkheid om; bijvoorbeeld als het gaat om de anderhalvemetersamenleving?

Doe mee met Gemeentedelers

Samenwerken en delen: het zijn veelgehoorde woorden binnen de muren van onze gemeentehuizen. En we zien in allerlei initiatieven dat we daar steeds vaker echt handen en voeten aan geven. Tijd om die parels in de etalage te zetten

Even voorstellen: de DSPO (decentrale security en privacy officer)

De DSPO ondersteunt de proceseigenaar bij het in het DNA van de gemeente krijgen van informatiebeveiliging en privacy. Maar hoe kom je tot een DSPO, waar werkt deze in de organisatie en hoe wijs je er één aan?

Tweede week Grip op Informatie

Grip op Informatie is een programma dat producten onderzoekt die gemeenten - zoals de naam al aangeeft - meer grip geeft op hun informatiehuishouding. Van 23 tot en met 26 november 2020 organiseert VNG Realisatie een reeks webinars en online workshops waarin gemeenten hun bevindingen delen uit de proeftuinen die zij in mei over dit thema zijn gestart.

Haven brengt Common Ground tot leven

Met een wereldstekker kun je je elektrische apparaten waar je ook bent op het elektriciteitsnet aansluiten. Op een dergelijke manier werkt Haven, een basiscomponent van Common Ground. Het is de 'stekker' tussen volgens Common Groundprincipes ontwikkelde applicaties en de IT-infrastructuren die gemeenten gebruiken.

Release 3.0 iWmo en iJw vraagt veel aandacht

De aanstaande softwarerelease 3.0 van de iStandaarden iWmo en iJw heeft grote impact op de processen en de bedrijfsvoering bij gemeenten en zorgaanbieders. Gemeenten die nog niet zijn gestart met de voorbereidingen wordt geadviseerd snel aan de slag te gaan. Wie wacht op anderen gaat niet klaar zijn voor de wijzigingen die ingaan op 1 januari 2021.

Meer overzicht in afspraken met zorgverleners

Overzichtelijke en duidelijke afspraken tussen zorgaanbieders en gemeenten: dat is het doel van de Afsprakenkaart. Het moet ervoor zorgen dat de financieel-administratieve processen effectiever en efficiënter verlopen. 

Veel leesplezier!

VNG Realisatie E-Magazine #10