Tussenstand GGU

VNG publiceert tussenstand van de GGU

De VNG ondersteunt gemeenten met een breed palet aan activiteiten, die vallen onder de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Met de online publicatie GGU Tussenstand geven we u een impressie van wat er zoal onder de GGU gebeurt.

Gemeenten stellen budget beschikbaar aan de VNG om hen te ondersteunen in de uitvoering. Het geld besteden we aan een groot aantal activiteiten, zoals het realiseren van generieke producten en diensten, het maken en uitvoeren van collectieve afspraken en het vaststellen van gezamenlijke standpunten en beleid. Ze dragen allen bij aan de uitgangspunten en ambities die gemeenten formuleerden in Samen Organiseren (zie onderaan dit bericht).

Concrete resultaten GGU

In de GGU Tussenstand lichten we een aantal van de activiteiten kort toe en delen we concrete resultaten. Zo gebruikten in het eerste kwartaal van 2018 driekwart van alle gemeenten de uniforme inkoopvoorwaarden voor IT (GIBIT), zijn alle gemeenten aangesloten op het Gemeentelijk Gegevensknooppunt voor de uitwisseling van gegevens in het sociaal domein en werd de Softwarecatalogus in het 1e kwartaal van dit jaar 9.300 geraadpleegd.

Meer informatie GGU

Wilt u weten welke activiteiten in het kader van de GGU volgend jaar prioriteit krijgen? U vindt dit in het GGU Jaarplan 2019, dat tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VNG op 27 juni wordt toegelicht.