Transitievisie warmte

‘Viewer’ helpt gemeenten bij opstellen Transitievisie Warmte

Nederland wil in 2050 aardgasvrij zijn. Gemeenten hebben de regie in het wijkgericht en planmatig verduurzamen en aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving, die in Nederland uit zo’n 8 miljoen gebouwen bestaat. Daarvoor moeten zij eind 2021 een Transitievisie Warmte vaststellen. Om gemeenten hierbij te helpen, ontwikkelde VNG Realisatie in samenwerking met hen een zogenoemde Transitievisie Warmte Viewer . Dit is een interactieve kaart van Nederland waarbij per wijk en gebouw allerlei data meteen kan worden ingezien. De viewer is onderdeel van de Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO).

Enorme operatie

Deze data kan gemeenten helpen de omschakeling naar aardgasvrije wijken goed te laten verlopen. Het gaat om antwoorden op vragen als: hoe oud zijn de gebouwen in een bepaalde wijk en welk energielabel hebben ze? Zijn ze van woningcorporaties of is het particulier bezit? Hoeveel energie en gas wordt er verbruikt? Wat is de gemiddelde WOZ-waarde? Er zijn in de viewer gegevens beschikbaar over alle 355 Nederlandse gemeenten.

Onderliggende data

De data in de viewer is onder meer afkomstig van gemeenten, het CBS, Kadaster, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland , de netbeheerders en de energiebedrijven. Naast de viewer is het ook mogelijk toegang te krijgen tot de onderliggende data. De datasets die in de viewer zijn gebruikt zijn ook in deze voorziening beschikbaar. De viewer is een product van VNG Realisatie.

Webinar op Fieldlab Digitale Overheid in transitie

Op dinsdag 6 oktober 2020 om 13 uur geven Gerdien van de Vreede (VNG) en Paul Suijkerbuijk (VNG Realisatie) tijdens dit fieldlab een webinar een uitgebreide demonstratie van de viewer. U kunt zich nog voor deze sessie aanmelden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Knops of Paul Suijkerbuijk van VNG Realisatie.

Lees ook het uitgebreide artikel over de viewer in het E-magazine van VNG Realisatie van juli 2020.