Gibit

Verwerkersovereenkomst GIBIT nu conform AVG

Sinds vrijdag 25 mei 2018 is de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, rechtstreeks van toepassing. Vanaf deze datum geldt deze privacywetgeving in de hele Europese Unie. Deze nieuwe regelgeving heeft ook gevolgen voor contracten die worden afgesloten onder de GIBIT, de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden Bij IT. 

Persoonsgegevens

In de samenwerking tussen gemeenten en ICT-leveranciers verwerken leveranciers in opdracht van gemeenten in veel gevallen persoonsgegevens. In de GIBIT zijn hiervoor een aantal algemene waarborgen opgenomen. In veel gevallen zijn opdrachtgever en leverancier echter verplicht een aanvullende verwerkersovereenkomst af te sluiten. Daarin staan afspraken over hoe de partijen met die persoonsgegevens moeten omgaan.

Online tool

Met de GIBIT Generator kunnen overeenkomsten worden gecreëerd waarop de GIBIT-voorwaarden van toepassing zijn. Aansluitend op een GIBIT-hoofdovereenkomst is het vanaf nu ook mogelijk met de generator een AVG-conforme verwerkersovereenkomst te genereren. Dat is heel eenvoudig: na het beantwoorden van een twintigtal vragen ontvangt u een op uw situatie afgestemde verwerkersovereenkomst in uw mailbox.

77 procent

Het gebruik van de GIBIT door gemeenten groeit nog steeds gestaag. In mei 2018 hebben  291 gemeenten de GIBIT in de praktijk toegepast of in het inkoopbeleid opgenomen. Dat is  bijna 77 procent van de 380 gemeenten in ons land.

Meer informatie

Meer weten over de GIBIT? Neem contact op met Ivo Hendriks van VNG Realisatie via gibit@vng.nl of via 06 1225 0197.