GT Connect

Verlenging inschrijftermijn GT Connect

Op dit moment bevindt het project GT Connect zich in de fase waarin marktpartijen een inschrijving kunnen voorbereiden en indienen. GT Connect is een complexe aanbesteding, die van marktpartijen organisatorisch veel vraagt. Hun inspanning zit niet alleen bij de (technische) inrichting van de te realiseren communicatie-omgeving, maar ook in de afstemming met interne en externe partijen die veelal door marktpartijen moet plaatsvinden.

De afgelopen periode hebben diverse partijen verzocht om uitstel van de inleverdatum. Het projectteam heeft  vastgesteld dat de kans aanwezig is dat één of meer belangrijke marktpartijen wellicht niet in staat zijn binnen de gestelde tijd een kwalitatief optimale aanbieding te doen, of mogelijk helemaal niet in staat zijn binnen de gestelde tijd een offerte uit te brengen. Het projectteam is van mening dat dit in te grote mate indruist tegen de belangen van de Deelnemers en heeft daarom in samenspraak met de stuurgroep GT besloten het uiterste moment waarop een Inschrijving kan worden ingediend met drie weken te verplaatsen van 1 februari 2019 12.00 uur​ naar 22 februari 2019 12.00 uur.

De verlenging van de inschrijftermijn heeft als ongewenst neveneffect dat ook de inwerkingtreding van de Raamovereenkomst en de afronding van de Proof of Delivery drie weken later plaatsvinden. Hoewel wij begrijpen dat dit voor sommige Deelnemers niet de gewenste situatie is, hopen wij toch op begrip voor de afweging die wij hebben moeten maken en het als gevolg daarvan genomen besluit tot verlenging van de inschrijftermijn.