Vereenvoudiging beslagvrije voet betekent veel werk voor gemeenten

Vereenvoudiging beslagvrije voet betekent veel werk voor gemeenten

De impactanalyse op de invoering van de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet was kritisch, gemeenten wacht veel werk om de wet goed te kunnen uitvoeren. VNG Realisatie maakt nu een ondersteuningspakket om gemeenten daar zo goed mogelijk bij te helpen. Edith van Ruijven en Frank van Zutphen van VNG Realisatie vertellen erover in het nieuwe e-magazine.

Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbvv) in werking. De beslagvrije voet is het bedrag waar schuldeisers niet aan mogen komen, zodat mensen niet onder het bestaansminimum zakken. VNG Realisatie deed een impactanalyse om de gevolgen van de wet voor de uitvoering in kaart te brengen. Edith van Ruijven, projectmanager Schuldhulpverlening bij VNG Realisatie: “Uit de impactanalyse blijkt dat de uitvoeringsconsequenties van de wet voor gemeenten groot zijn. Het is goed dat de wet er komt, want het pakt een voor veel mensen urgent probleem aan. Maar het was voor gemeenten beter geweest als de wet gepaard was gegaan met de invoering van een beslagregister. Dat dat register er nog niet is, betekent veel werk voor gemeenten.” Frank van Zutphen, adviseur Impactanalyses bij VNG Realisatie: “Uit de impactanalyse blijkt dat, nog los van het ontbreken van een beslagregister, er bij gemeenten nog veel vragen leven over de uitvoering van de wet. Er moet nog veel gebeuren om ervoor te zorgen dat gemeenten goed zijn voorbereid op een goede uitvoering.”