VNG Realisatie

Vanaf 1 januari is VNG Realisatie er voor gemeenten

Het nieuwe jaar brengt veel veranderingen. Op 1 januari 2018 gaat KING formeel over in VNG Realisatie. Daarmee kondigt zich een nieuwe koers aan en krijgt de organisatie een nieuwe naam.

Op 28 maart organiseren wij het VNG Realisatie Congres “Back to the future”, waarvoor u zich nu kunt aanmelden. Dit is een samenvoeging het voormalige DA2020 congres van KING en de Ambtelijke Topconferentie van de VNG.

We brengen u hierbij op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen.

Ondersteunen bij het bundelen van kennis en expertise

Omdat vraagstukken vaak te divers en complex zijn om als gemeente zelfstandig op te pakken, hebben gemeenten de wens geuit om op uitvoeringsgebied meer gezamenlijk op te trekken. Vanaf 1 januari helpt VNG Realisatie gemeenten daarbij door ze te ondersteunen bij het bundelen van kennis en expertise, zodat zij gezamenlijk hun gemeentelijke uitvoering kunnen verbeteren. Daarmee geeft VNG Realisatie invulling aan de beweging Samen Organiseren én aan de nieuwe kerntaak van de VNG: het ondersteunen van de gemeentelijke uitvoering.

VNG Realisatie kan voortbouwen op het stevige fundament dat KING in de afgelopen zeven jaar heeft gelegd. Met de expertise en het netwerk die KING inbrengt maakt VNG Realisatie een vliegende start in het informatiedomein. De bouwstenen die KING de afgelopen jaren heeft ontwikkeld, zoals de Informatiebeveiligingsdienst, gemmaonline.nl, de Softwarecatalogus.nl en Waarstaatjegemeente.nl blijven dan ook behouden voor de nieuwe organisatie.

Congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’

Samen organiseren, Samen realiseren

Het aanvragen van identiteitsbewijzen, de voorzieningen voor telecommunicatie en het vastleggen van raadsinformatie zijn voorbeelden van gemeentelijke dienstverlening die in de uitvoering gelijk zijn voor alle gemeenten. Tegelijkertijd vragen de ontwikkelingen in de informatiesamenleving om kennis en flexibiliteit van de gemeentelijke organisatie, die moeilijk binnen één gemeente is te vangen. Daarom willen gemeenten waar nodig meer als collectief optrekken. Dat vraagt coördinatievermogen, organisatie- en uitvoeringskracht, kennis en expertise. Het grootste deel van die kennis en expertise zit bij de gemeenten zélf. VNG Realisatie organiseert op 28 maart in de Fabrique in Utrecht het congres VNG Realisatie: ‘Back to the future’ om kennis te bundelen zodat gemeenten hun uitvoering kunnen verbeteren. Samen kijken we ‘over de grenzen heen’ en ‘terug vanuit de toekomst’.

Meld u nu vast aan voor het congres en ontvang in februari het volledige programma.