iBestuur

Van toneelknecht naar regisseur

Gemeenten en leveranciers hebben elkaar nodig om de transitie naar een nieuw ICT-landschap te maken. Focus en duidelijkheid zijn onontbeerlijk om deze transitie te maken. Leveranciersbijeenkomsten, een sourcingstrategie en een roadmap moeten die duidelijkheid geven

Matchen op werk

Woensdagochtend 13 februari: gemeenten en IT-leveranciers komen bij elkaar in Utrecht om te bespreken welke ICT-ondersteuning gemeenten nodig hebben in het werkdomein. Die moet uitgebreid worden, zodat deze gemeenten echt ondersteunt in het werkfit maken en aan een baan helpen van inwoners. Het uiteindelijke doel is om inwoners zelf veel meer regie te geven. Daan Wijnmaalen van het Vernieuwingsprogramma Werk en Inkomen van de VNG: “De inwoner moet nu zelf, als een toneelknecht, met een stoffer en blik allerlei informatie verzamelen en aan de gemeente leveren. Informatie die grotendeels al bij de overheid ligt. Als we al die informatie beschikbaar maken, dan krijgt de inwoner meer overzicht en kan hij of zij beter zelf keuzes maken. Dan maken we de inwoner regisseur.” Om dit mogelijk te maken moet de onderliggende informatievoorziening zodanig veranderen dat er op gegevensniveau gewerkt kan worden.

Common Ground

Het uit elkaar trekken van gegevens en applicaties is de gedachte achter Common Ground, een nieuw informatielandschap waar gemeenten met hun ketenpartners en leveranciers aan werken. Dat is een drastisch andere inrichting van de gemeentelijke ICT, met grote consequenties voor het huidige ICT-landschap en de markt. Michael Stoelinga, management consultant bij Capgemini, stelt op de bijeenkomst de vraag die veel leveranciers bezighoudt: “Hoe verloopt de transitie van de huidige situatie naar het nieuwe ICT-landschap van Common Ground? Hoe stimuleren gemeenten innovatie zodanig dat we allemaal vooruitkomen? En dan niet naar een gedroomde toekomst, maar vanaf vandaag?”

Sourcingskaders

Han Wammes, die zich bij VNG Realisatie bezighoudt met leveranciersmanagement: “Gemeenten willen toe naar een nieuwe situatie, maar zullen nog jaren de huidige applicaties blijven gebruiken. We willen dus enerzijds leveranciers stimuleren dat ze het huidige applicatielandschap blijven ondersteunen. Daarnaast willen we dat leveranciers innoveren voor het nieuwe ICT-landschap. Daarvoor is het nodig dat we helderheid verschaffen over waar we naartoe willen.” Die helderheid komt in de vorm van uitgangspunten en principes waarlangs wordt ontwikkeld, afspraken die worden gemaakt over onderwerpen als samenwerking, ontwikkeling en beheer, sourcingkaders en een roadmap, vertelt hij. De sourcingskaders worden doorontwikkeld tot een zowel door gemeenten als leveranciers gedragen sourcingstrategie, die dit jaar klaar moet zijn. Onder meer op de leveranciersbijeenkomst van 29 maart worden de uitgangspunten en principes met leveranciers uitgewerkt.