Schuldhulpverlening werk en inkomen

Uitvoeringstoets AMvB gemeentelijke schuldhulpverlening

Om zowel de wijziging van de Wgs als de AMvB tot een succesvolle en effectief uitvoerbare wet voor gemeenten te maken, heeft de VNG in samenwerking met Divosa, NVVK, gemeenten en uitvoerende partijen een korte uitvoeringstoets gehouden.

De bevindingen bijbehorende brief en aanvullende documentatie vind u op vng.nl. Deze succesvoorwaarden zijn aanvullend op de kanttekeningen die we eerder beschreven in de gezamenlijke bestuurlijke reactie van november.