Grip op Informatie

Twee nieuwe publicaties over Grip op Informatie

In aanloop naar de tweede Week van Grip op Informatie van 19 – 26 november (aanmelden doet u hier) verschijnen er vandaag twee publicaties vanuit dit project.

Ten eerste de Wegwijzer Grip op Informatie, die in kaart brengt welke bestaande instrumenten gemeenten kunnen inzetten om hun informatiehuishouding op orde te brengen en te houden.

Ten tweede de Marktverkenning eDepots , die inventariseert welke software voor eDepots momenteel beschikbaar is. Met zo’n eDepot kunnen gemeenten digitale informatie langdurig bewaren en ontsluiten. Onlangs verscheen ook de handreiking Archivering Tekstberichten, die aangeeft hoe gemeenten berichten via SMS of een dienst als WhatsApp kunnen archiveren.

Over Grip op Informatie

In het project ‘Grip op informatie’ werkt de VNG samen met gemeenten aan concrete oplossingen op drie thema’s: informatiehuishouding op orde, actief openbaar maken en duurzame toegankelijkheid. Een stevige grip op informatie biedt gemeenten kansen op het gebied van transparantie, efficiency, innovatie en dienstverlening. Maar ook op het gebied van datagedreven werken en in de contacten met inwoners en ondernemers.

Meer over 'Grip op Informatie' leest u op de nieuwe webpagina’s Grip op Informatie.