Terugmelden

Succesvolle Dag van het Terugmelden

Op 17 mei jl vond de eerste Dag van het Terugmelden plaats, georganiseerd door KING en de BgHU (Belastingsamenwerking gemeenten en Hoogheemraadschap Utrecht). Medewerkers van acht belastingkantoren kwamen bijeen in Echteld om terugmelden op basisregistraties gezamenlijk en gestructureerd op te pakken.

Tijdens presentaties van het Kadaster, de RvIG, de Kamer van Koophandel, Logius, KING en de Waarderingskamer werden de deelnemers bijgepraat over ontwikkelingen bij de diverse basisregistraties en terugmeldvoorzieningen.

Daarnaast werd dieper ingegaan op terugmelden per basisregistratie. In workshops werd gezamenlijk naar oplossingen gezocht voor knelpunten die heffingsmedewerkers ervaren bij het werken met basisgegevens en terugmelden daarop.

De acht belastingkantoren (BgHU, SVHW, GBLT, BSGW, BSGR, RBG, BSR, BWB) gaan er de komende tijd gezamenlijk voor zorgen dat medewerkers gefaciliteerd worden om kwalitatief goed en eenvoudig terug te kunnen melden. Dat gebeurt onder andere door inzet van Digimelding, de gestandaardiseerde terugmeldvoorziening.

Terugmelden

Alle overheidsorganisaties maken gebruik van gegevens uit basisregistraties. Zij zijn wettelijk verplicht terug te melden als er twijfel is over de juistheid van een gegeven.

Contact over Terugmelden:

Benieuwd naar Terugmelden en alles wat daarbij komt kijken? Neem dan contact op met Sandra Blok.