DigiD Machtigen

Steeds meer gemeenten gebruiken DigiD Machtigen

DigiD Machtigen is al enige tijd beschikbaar voor overheidsdienstverleners, waaronder gemeenten. Met DigiD Machtigen kunnen gebruikers van gemeentelijke digitale diensten iemand machtigen die namens hen optreedt, bijvoorbeeld een familielid, een zorgverlener of een belastingadviseur. Ongeveer 30 gemeenten gebruiken het nu voor de mogelijkheid iemand te kunnen laten machtigen op berichten van de gemeente in de MijnOverheid Berichtenbox.

Het ministerie van BZK en Logius werken, in samenwerking met diverse overheidsorganisaties, aan verbetering en uitbreiding van de mogelijkheden op het digitaal machtigen. Zo wordt het registratieproces bij DigiD Machtigen vergemakkelijkt voor gebruikers. Ook wordt gewerkt aan de mogelijkheid om informatie over wettelijke vertegenwoordiging aan overheidsdienstverleners terug te koppelen, zoals de bevestiging van bewindvoering of een ouder-kindrelatie. Doel van deze doorontwikkeling is het gebruik van digitale machtigingen te vergemakkelijken en te stimuleren voor zowel gebruikers als overheidsdienstverleners. Meer informatie over de doorontwikkeling vind u in de onlangs opgestelde kamerbrief 'basisinfrastructuur Digitale Overheid' met bijlage.

Belangrijke gevolgen doorontwikkeling

Met de ontwikkeling van DigiD op hogere betrouwbaarheidsniveaus wordt het moeilijker om de eigen DigiD aan een ander te geven. Dit was sowieso al niet de bedoeling, maar komt wel veel voor. Gemeenten kennen daarnaast met de Wmo2015 een steeds grotere doelgroep van haar dienstverlening die in het dagelijkse leven wordt ondersteund door mantelzorgers, familie e.a. 

Voor professionals die mensen bijstaan in de schuldhulpverlening is het steeds weer zoeken op welke manier ze bij de verschillende overheidsorganisaties, waaronder ook gemeenten, kenbaar moeten maken dat zij een aanvraag ook mogen/ moeten doen namens een ander. Kortom, er is steeds meer behoefte aan een overzichtelijke voorziening voor digitaal machtigen, zowel voor burgers en bedrijven als overheidsorganisaties. Meer informatie over DigiD Machtigen is te vinden op de site van VNG Realisatie.

Stelsel van voorzieningen

Het afgelopen jaar is door Logius gewerkt aan het inventariseren van de gewenste aanvullende functionaliteit voor digitaal machtigen. Hiervoor zijn diverse overheidsorganisaties geconsulteerd, waaronder ook gemeenten. Op basis daarvan is geprioriteerd en een koers voor het komende jaar gekozen. Het plan is dat er een stelsel van voorzieningen komt met informatie over machtigingen of wettelijke vertegenwoordiging die op een eenduidige manier en via verschillende kanalen te gebruiken is voor zowel personen en bedrijven, als overheidsorganisaties. Vanuit VNG Realisatie is daarnaast met een aantal gemeenten een traject gestart waarin onderzocht wordt hoe intergemeentelijk consistentie kan ontstaan in de presentatie van diensten, processen en communicatie naar inwoners en bedrijven bij het gebruik van de digitale machtigingsvoorziening.

Praktijktoetsing nieuwe functionaliteit

Na de zomer start het programma bij Logius met realisatie van de nieuwe functionaliteit. In die realisatie betrekt het programma een aantal launching customers. Met deze partijen wordt de functionaliteit direct in de praktijk getoetst, allereerst in demo en vervolgens in test- en productieomgeving en eventueel bijgesteld. Voor dit traject zijn wij op zoek naar gemeenten die als lauching customer, met name op de functionaliteit ‘wettelijke vertegenwoordiging’, willen optreden. Heeft u als gemeente interesse om deel te nemen aan deze beproeving neem dan contact op met Indra Henneman.