Ketenbureau i-Sociaal Domein

Start Implementatie versie 1.0 van de Afsprakenkaart Wmo en Jeugd

Afgelopen maanden is samen met gemeenten en zorgaanbieders gewerkt aan de 1.0-versie van de Afsprakenkaart voor de Wmo en Jeugdwet. De Afsprakenkaart geeft overzicht en inzicht in contractuele afspraken tussen gemeenten en aanbieders betreffende de financieel-administratieve processen. 2 december heeft de Stuurgroep i-Sociaal Domein een ‘go’ gegeven om de versie 1.0 te implementeren én op basis van de praktijkervaring de Afsprakenkaart door te ontwikkelen.

De Afsprakenkaart is ontwikkeld door het Ketenbureau i-Sociaal Domein. Dit product kan door gemeenten onder andere als checklist worden gebruikt bij nieuw vast te stellen inkoopcontracten. Voor zorgaanbieders geeft de Afsprakenkaart beter overzicht en inzicht in de diverse contractuele afspraken per regio en/of gemeente.

Het Ketenbureau heeft een animatie gemaakt die in 1 minuut toelicht hoe de Afsprakenkaart werkt.

Vorm Afsprakenkaart

Op dit moment is de Afsprakenkaart een Word-document dat door elke gemeente en zorgaanbieder kan worden gebruikt, vergelijkbaar met de Standaard administratieprotocollen. Idealiter is de Afsprakenkaart een systeem waarin alle afspraken, keuzes en bijbehorende producten digitaal beschikbaar worden gesteld vanuit de gemeenten aan de zorgaanbieders. Hiervoor gaan we de komende maanden een kosten-basten-analyse opstellen die we, samen met de opgedane praktijkervaringen, voorleggen aan de stuurgroep i-Sociaal Domein.

Doorontwikkeling

Vanaf mei dit jaar is een vaste klankbordgroep van gemeenten en zorgaanbieders betrokken bij de ontwikkeling van de Afsprakenkaart. Zij hebben actief meegedacht bij het samenstellen van de afspraken en het beoordelen van het nut in de praktijk. De klankbordgroep heeft positief advies gegeven over de implementatie van de 1.0-versie en geadviseerd op basis van de praktijkervaringen de Afsprakenkaart door te ontwikkelen. De klankbordgroep blijft actief betrokken in deze nieuwe fase.

Interesse?

Wilt u meer informatie over de Afsprakenkaart of dit product gaan gebruiken in de praktijk en helpen om de afsprakenkaart door te ontwikkelen? Neem contact op met het Ketenbureau i-Sociaal Domein of ga naar onze community voor meer informatie.