Start aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)

Start aanleverperiode Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD)

Van 30 augustus tot 1 oktober kunt u als gemeente weer gegevens aanleveren voor de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD). Het gaat om gegevens over het eerste halfjaar van 2021 en eventueel een herziene aanlevering over het tweede halfjaar van 2020. Daarnaast organiseert VNG Realisatie op dinsdag 14 september van 11.00 tot 12.00 uur een webinar om het aanleveren van gegevens voor de nieuwe Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein toe te lichten. Inschrijven kan via de website van VNG Realisatie.

Beeld van het sociaal domein 
De GMSD geeft aan de hand van de meest recente cijfers een beeld van de situatie en de ontwikkelingen op het sociaal domein in de Nederlandse gemeenten. Bijvoorbeeld over het aantal cliënten met begeleiding en het aantal huishoudens met een bijstandsuitkering. Deze data wordt door het CBS gekoppeld en verrijkt met data over bijvoorbeeld demografie. Hierdoor krijgt u ook inzicht in de zogenoemde ‘stapeling’: huishoudens die gebruikmaken van meerdere sociale voorzieningen. De GMSD is onderdeel van gemeentelijk dataplatform Waarstaatjegemeente.

Praktische informatie
Voor meer informatie over de aanlevering kunt u het aanleverprotocol raadplegen. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u ons bereiken via waarstaatjegemeente@vng.nl. Voor technische vragen kunt u terecht bij het CBS via monitorsociaaldomein@cbs.nl.

Over Waarstaatjegemeente
Het dataplatform Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u cijfers over alle 352 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken. Onze instructievideo’s maken u snel vertrouwd met dit platform en de mogelijkheden.