omgevingswet

Specificaties software Omgevingswet beschikbaar

Om klaar te zijn voor de invoering van de Omgevingswet in 2021 moeten gemeenten hun informatievoorziening aanpassen. In de praktijk hebben gemeenten nieuwe software nodig of hun huidige software aanpassen. Om gemeenten hierbij te ondersteunen zijn nieuwe specificaties voor de benodigde software gemaakt (requirements). Deze requirements geven inzicht in de wensen en eisen voor de software die nodig is voor het werken onder de Omgevingswet. 

Aanbesteding

De requirements helpen gemeenten om zich te oriënteren op nieuwe software. Ze bieden een basis voor gemeenten bij het verwervingsproces. Ze helpen de inhoudelijk specialisten (o.a. planjuristen), medewerkers van ICT (functioneel beheerders en informatiemanagers) en specialisten van inkoop en aanbesteding om gezamenlijk een beeld te vormen van de te verwerven of aan te passen software. 

De volgende software requirements zijn beschikbaar:

  1. Requirements Omgevingsbeleidscomponenten - geven inzicht in de requirements voor de eerste groep Omgevingswetreferentiecomponenten, de Omgevingsbeleidcomponenten.
  2. Requirements Toepasbare regels - geven inzicht in de requirements voor de Toepasbare Regels.
  3. Requirements Vergunning-, toezicht- en handhavingreferentiecomponenten - bieden de requirements voor de toekomstige VTH-referentiecomponenten.

Op grond van onder andere voortschrijdende inzichten tijdens de ontwikkeling van de wetgeving en nieuwe inzichten vanuit leveranciers worden deze specificaties regelmatig up to date gebracht. 

Marktverkenning VNG Omgevingswet Software

VNG voert namens alle gemeenten een marktverkenning uit onder leveranciers naar het softwareaanbod voor aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het doel van deze marktverkenning is een concreet beeld te krijgen van het (toekomstige) aanbod van leveranciers van omgevingswetsoftware op de onderdelen VTH software, Plansoftware en Toepasbare Regels. Hier vindt u meer informatie over deze marktverkenning. 

Meer informatie

Meer informatie over de requirements vindt u op Gemma Online.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van verwerving en op welke wijze de requirements hierbij gebruikt kunnen worden? Begin juli organiseert VNG een masterclass Aanbesteden van Omgevingswetsoftware. Meer informatie hierover volgt. Ook zal er dan een Handreiking Aanbesteden beschikbaar zijn.