Snel schakelen voor de Tozo

Snel schakelen voor de Tozo

Normaal duurt het vaak jaren voordat wetgeving is ingebed in de uitvoering. Maar de situatie tijdens de coronacrisis is verre van normaal en dat bleek ook tijdens de totstandkoming van de Tozo, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. Een gecombineerd projectteam stampte binnen een paar weken een werkende regeling uit de grond. Nora Otto, vanuit de VNG lid van het team, vertelt erover in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie: “Het was heerlijk om zo snel te schakelen.”

De uitvoering zat echt aan tafel

Ruim 370.000 mensen deden tot nu toe een beroep op de Tozo, bijna evenveel als het landelijke aantal bijstandsgerechtigden. Het was en is een gigantische klus voor gemeenten om al deze aanvragen te behandelen. Vanaf het begin was duidelijk dat er collectieve ondersteuning nodig was, waar de VNG hard aan heeft gewerkt. Maar dat niet alleen: de totstandkoming van de regeling gebeurde in nauwe samenwerking tussen het ministerie van SZW, Divosa en de VNG. De uitvoering zat dit keer echt aan tafel.

“Het ministerie van SZW dacht na over het ‘wat’, wij en Divosa over het ‘hoe’. Het was heerlijk om zo snel te schakelen en om echt te werken vanuit de urgentie en de ondernemer. We praten binnen de overheid vaak over multidisciplinair samenwerken van wetgeving, beleid, informatiebeleid, dienstverlening en uitvoering. En over werken met ‘de burger centraal’. Dat hebben we nu echt gedaan,” zegt Nora Otto, senior beleidsadviseur bij de VNG. “Het was drie weken lang heel hard werken, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat en ook in het weekend. Ik vond het heel erg leuk om zo intensief samen te werken, maar het was wel gekkenwerk. Dat moeten we niet altijd zo doen, het is niet goed voor je gezondheid,” grapt Yvonne Wijnands, hoofd Specifieke Participatievoorzieningen bij het ministerie van SZW.