Schuldhulpverlening

Schuldhulpverlening dichtbij de inwoner

Almelo werkt als tweede gemeente in Nederland met de brede aanpak van Schuldenlab. Drechtsteden verbindt regionale ondersteuning met een lokale aanpak in zeven gemeenten. Beide organisaties zijn doende om schuldhulpverlening steeds dichterbij de inwoner te brengen en op maat te maken. Dat is te lezen in het artikel ‘Schuldhulpverlening dichtbij de inwoner’, in het nieuwe e-magazine van VNG Realisatie.

In het artikel vertellen de gemeente Almelo en het samenwerkingsverband Drechtsteden over hun aanpak van schuldenproblematiek. Maatwerk blijkt belangrijk. Net als een integrale aanpak, vanuit de leefwereld van inwoners. Peter Heijkoop, bestuurder van Drechtsteden en voorzitter van de VNG-commissie Participatie, Schuldhulpverlening en Integratie, in het artikel: "We geloven in een integrale benadering in het sociaal domein. Schuldhulpverlening zien we dan ook als een deel van diverse ondersteunende maatregelen die de bestaanszekerheid van onze inwoners versterken.”

Arjen Maathuis, wethouder in de gemeente Almelo, vertelt in het artikel dat om inwoners echt goed te helpen, soms de grenzen van de wet worden opgezocht: “De gemeente is zelf vaak een grote schuldeiser. Bijvoorbeeld bij inwoners die ten onrechte bijstand ontvingen. Let wel: fraude blijven we hard aanpakken. Maar er zijn ook mensen die een stomme fout maakten en die nu gevangen zitten in een situatie van hoge schulden bij de gemeente, waar ze zelf niet meer uit komen. Daar willen we wat aan doen. Met deze mensen willen we een oplossing vinden, zodat zij binnen drie jaar schuldenvrij zijn èn een baan hebben. Dat scheelt de samenleving op de langere termijn hoge uitkeringslasten en geeft deze mensen weer perspectief. Daarmee schuren we wel tegen de nodige wetgeving aan, we gaan ontdekken wat mogelijk is.”

Het volledige artikel leest u in het VNG Realisatie E-Magazine.