Webinar geluk

Schagen en Roerdalen zijn gelukkige gemeenten

De intentie van waaruit je werkt, is daadwerkelijk anders als je vanuit de bedoeling werkt. Aldus Nico Swellengrebel in het webinar over 'de gemeentelijke gelukscoördinator' op 21 juni jl. Twee gemeenten die geluk hoog in het vaandel hebben staan, kwamen aan het woord: naast Schagen ook Laurens Bijl voor de gemeente Roerdalen.

Maakbaar geluk

Beide mannen worden gedreven door een persoonlijke én bestuurlijke missie. Laurens Bijl: "Geluk is voor een stukje maakbaar. Daar zetten wij op in." Om hiertoe te komen zijn daadkracht nodig, een bestuurlijke visie en praktische voorbeelden. De gemeente Roerdalen begon tien jaar geleden met deze omslag in het denken, de gemeente Schagen een jaar of acht. Op grond van wetenschappelijk onderzoek door onder andere Leo Bormans (The world book of happiness), liepen zij hun beleid (en soms zelfs de hele begroting) na om te beoordelen in hoeverre dit bijdraagt aan het geluk van inwoners, ondernemers en medewerkers.

Geluk in de praktijk

Dit resulteerde in verschillende projecten, zoals de jaarlijkse geluksdag in Roerdalen en in beide gemeenten 'geluksplekken'. Inwoners en ondernemers kozen deze locaties, bijvoorbeeld omdat ze erg mooi zijn of een bijzonder verhaal kennen. Bezoekers worden via een opdracht uitgenodigd om geluk te beleven op die plek. Vanuit dit gedachtengoed gingen de gemeenten ook om tafel met ondernemers, om bijvoorbeeld de horecavergunning te herzien. Swellengrebel: "Ghandi zei ooit: 'Alles wat je voor mij doet zonder mij, doe je tegen mij.' Belangrijk is dus om niet zozeer over de mensen te besluiten, maar om hen bij besluitvorming te betrekken. Bij de overheid zit je altijd vlakbij deze valkuil." Besturen vanuit geluk kan er volgens beide gemeenten voor zorgen dat de overheid niet in deze valkuil trapt. De intentie waarmee ambtenaren hun werk doen, verandert. Hun werkhouding wordt participatiever en meer gericht op co-creatie met inwoners en ondernemers.

Werkconferentie op 30 november

Op 30 november van dit jaar organiseert de gemeente Roerdalen in samenwerking met de gemeente Schagen een werkconferentie over geluk. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Meldt u dan aan via info@roerdalen.nl. Het webinar over de gemeentelijke gelukscoördinator van 21 juni 2018 is terug te bekijken via Youtube: