Fieldlab dienstverlening

Samen werken aan één overheid tijdens fieldlab dienstverlening

Samen werken aan één overheid: onder die noemer vindt van 24 tot en met 28 september het fieldlab Dienstverlening plaats in Zwolle.

De maatschappij staat midden in een digitale transformatie. Het is een onomkeerbare beweging en het tempo van verandering wordt niet meer langzamer. Lokale en nationale overheden zijn door digitalisering en technologisering genoodzaakt hun rol en positie met betrekking tot dienstverlening opnieuw te definiëren: waar gaat het om bij de digitalisering van gemeenten en haar burgers? Niet alleen onze bestaande wetten en systeemprikkels moeten worden heroverwogen, maar ook de eigen dienstverlening en rol in de maatschappij. De datatransformatie biedt mogelijkheden om tot nieuwe bedrijfsmodellen te komen waar burgers profiteren van de volledige waarde van hun gegevens. Maar waar te beginnen?

Krachten bundelen

Tijdens de Fieldlab dienstverlening werken zo’n honderd medewerkers van gemeenten samen met marktpartijen, uitvoeringsinstellingen, software developers, designers en bestuurders een week lang aan innovatieve concepten voor gemeentelijke dienstverlening. Het doel is tweeledig: vernieuwing in de gemeentelijke digitale dienstverlening te versnellen maar ook een andere manier van werken beproeven, waarbij vernieuwende concepten 1 x worden ontwikkeld om het uiteindelijk 380 x te kunnen toepassen.

Plus-1-gemeente

Het ‘wenkend perspectief’ voor de ontwikkeling van de gemeentelijke dienstverlening is de ‘Plus-1-gemeente’. Deze heeft als uitgangspunt: ‘Wat als we een nieuwe gemeente vanaf de grond zouden kunnen opbouwen?’ Daarbij is de maatschappelijke opgave van gemeenten leidend, en worden de mogelijkheden van informatie en nieuwe technologie maximaal benut.

Common Ground

Tijdens het fieldlab Dienstverlening bouwen deelnemers verder op de basis die begin dit jaar tijdens het fieldlab Common Ground werd gelegd. Common Ground gaat over de bouw van een nieuwe, moderne ict-architectuur voor de uitwisseling van gegevens binnen en tussen gemeenten. Bij het komende fieldlab draait het echter niet alleen om nieuwe technologie en systemen. Het gaat ook om een andere manier van denken en organiseren. ‘Samen organiseren’ is daarbij het devies

Volg alle ontwikkelingen tijdens het fieldlab

Het Fieldlab dienstverlening vindt plaats van 24-28 september in Theater de Spiegel, Spinhuisplein 14, 8011 ZZ Zwolle. U volgt alle ontwikkelingen tijdens het fieldlab via werkenaaneenoverheid.pleio.nl. Mocht u een actieve bijdrage willen leveren aan het fieldlab stuur dan een mail aan nieuws.realisatie@vng.nl. De organisatoren nemen dan contact met u op.