Sociaal Domein

Samen ontwikkelen voor het sociaal domein

Een tijdelijke of een deeltijdbaan blijkt een belangrijke stap naar een voltijdbaan en daardoor een weg uit de bijstand. Maar veel mensen met een bijstandsuitkering zetten die stap niet, ook als ze dat wel zouden kunnen, omdat het inkomensonzekerheid met zich meebrengt. Het verdiende loon wordt aangevuld tot de bijstandsnorm, maar die verrekening verloopt traag, zodat mensen niet weten waar ze aan toe zijn en het risico lopen op onverwachte terugvorderingen, vaak met schulden tot gevolg. Bovendien is het onduidelijk welke gevolgen (tijdelijk) werk heeft voor toeslagen en andere regelingen. Dat is de reden voor de pilot ‘Bijstand en verlagen drempels aanvaarden werk’. Tijdens het Openingsfestival op 23 januari in Enschede vertelden de gemeente en haar partners over de pilot.

i4Sociaal en het programma Toekomst Werk en Inkomen zijn aanwezig op het Congrestival van VNG Realisatie, op 13 maart in Utrecht. Als u meer wilt weten over hun activiteiten, meld u dan snel aan op https://www.vngrealisatie.nl/congrestival.