Resultaten delen van Experiment BRP

Resultaten delen van Experiment BRP

Gemeenten sloten in oktober 2021 het project Experiment BRP (XBRP) succesvol af. Er werd een voorstel gemaakt voor een modernere inrichting van de BRP-systemen, met een werkend prototype. Daarnaast werd er op een moderne manier samengewerkt, volgens de principes van Common Ground. De doorontwikkeling gaat nu een volgende fase in, met een overdracht aan het ministerie van BZK.

In een artikel op iBestuur vertellen Nathan Ducastel, Berent Daan en Jorinde ter Mors over de resultaten van XBRP. Ter Mors, hoofd Publiekszaken bij de gemeente Utrecht en voorzitter van de Vereniging Directeuren Publieksdiensten: “Het project was op twee manieren bijzonder. Ten eerste de gekozen werkwijze: voor het eerst redeneerden we niet vanuit de wet en bestaande systemen, maar keken we naar de werkelijke behoefte van gemeenten en inwoners. Ten tweede de werkwijze: agile. Dat leverde waanzinnig snel werkende resultaten op. Na ongeveer een jaar hadden we een in de basis werkend product.”

Daan, directeur Onderzoek, Informatie en Statistiek bij de gemeente Amsterdam: “De meerwaarde van XBRP is tweeledig: we maakten een waardevol ontwerp met een architectuur hoe we de BRP kunnen vormgeven. Al die informatie hebben we gedocumenteerd en is openbaar. Daarnaast hebben we een werkwijze gehanteerd die het mogelijk maakt om op een creatieve en actieve manier gezamenlijk oplossingen te realiseren.” De grote uitdaging is de volgende stap, zegt hij: “Kunnen we met alle kennis die we opdeden komen tot de realisatie van een echt nieuwe voorziening?” Die stap is niet alleen aan gemeenten, want het ministerie van BZK is de stelselverantwoordelijke voor de BRP. Dat ministerie startte het project ‘Toekomst BRP’, waarin het samen met partners zoals gemeenten werkt aan een vervanging van de BRP.

Ducastel, beleidsdirecteur Informatiesamenleving bij de VNG, concludeert: “Gemeenten zijn natuurlijk niet de enige die een belang hebben bij de BRP, ook organisaties als de SVB en de Belastingdienst hebben inzichten in hoe de basisregistratie vernieuwd kan worden. Het is belangrijk dat deze partijen de komende tijd samen optrekken en tot een model komen dat werkt.”

Lees het volledige artikel op de website van iBestuur.