Regiobijeenkomsten voor gemeenten en zorgaanbieders

Regiobijeenkomsten voor gemeenten en zorgaanbieders

In september en oktober organiseert het Ketenbureau i-Sociaal Domein, samen met VNG, CAK en Stichting Inlichtingenbureau zeven regiobijeenkomsten voor gemeenten, zorgaanbieders en hun softwareleveranciers. Tijdens deze bijeenkomsten worden onder andere (interactieve) sessies georganiseerd over het gebruik van de standaard administratieprotocollen, diverse actuele projecten (zoals de afsprakenkaart) waarmee we administratieve lasten kunnen terugdringen, voorbereiding implementatie PGB 2.0 (alleen voor gemeenten) en Implementatie abonnementstarief Wmo (ook alleen voor gemeenten). Inschrijven is mogelijk vanaf 29 augustus.

De data en locaties vindt u op de website van het Ketenbureau i-Sociaal Domein