Schulden

Regie op gegevens zorgt voor minder schulden

Mensen met schulden weten vaak niet hoe ze er financieel voorstaan. Dat beperkte inzicht in hun financiële situatie maakt het lastig om uit de schulden te komen. Vanuit de verwachting dat ‘regie op gegevens’ een bijdrage kan leveren aan het oplossen van dit probleem is op initiatief van het Kloosterhoeveberaad de pilot ‘Regie op financiële gegevens voor schuldhulpverlening’ gestart. Regie op gegevens geeft de regie over eigen gegevens terug aan mensen. De mens is het middelpunt en bepaalt wie, wanneer tot welke van zijn gegevens toegang krijgt én krijgt inzicht in wie zijn gegevens waarvoor heeft gebruikt.

De cijfers op een rijtje

Eén op de vijf huishoudens in Nederland (1,5 miljoen huishoudens) heeft betalingsproblemen; van deze groep hebben ongeveer 700 duizend huishoudens ernstige betalingsproblemen. In 2018 waren er 86.200 aanmeldingen voor de schuldhulpverlening bij gemeenten. In een rapport van de Nationale Ombudsman geven vrijwilligers aan dat het op orde krijgen van de administratie de grootste hobbel is in het proces van toelating tot de schuldhulpverlening. Het verzamelen van gegevens voor de schuldhulpverlening is complex en dit kost veel tijd en moeite. Dit terwijl veel van de gewenste gegevens ‘in de systemen’ bij overheden zit. Dus om mensen regie op hun eigen gegevens te kunnen geven, zullen deze overheden aan de slag moeten.

Apps en tools als oplossingen

Het doel van de pilot was om aan de hand van de concrete casus van de schuldhulpverlening ervaringen op te doen en lessen te leren. Daarnaast geeft dit informatie om regie op gegevens in breder perspectief mogelijk te maken, dus niet alleen op onderwerpen rondom schuldhulpverlening. Het geeft input om apps te ontwikkelen en tools te maken om mensen met schulden te helpen de regie weer terug te krijgen. Een voorbeeld hiervan is de blauwe knop . Met deze knop krijgen mensen met één druk op de knop inzage in hun financiële gegevens én kunnen deze ook praktisch gebruiken in bijvoorbeeld het traject van de schuldhulpverlening.

Initiatiefnemers

Op initiatief van het Kloosterhoeveberaad is in de gemeente Alphen aan den Rijn een klantreis uitgevoerd rond de intake voor schuldhulpverlening. Daaruit kwam naar voren dat mensen met schulden een dip ervaren bij de stap ‘Ik verzamel gegevens en breng mijn schulden in kaart’. Op dat moment vraagt de overheid gegevens van de klant, die de overheid vaak al grotendeels heeft. De samenwerking in het Kloosterhoeveberaad tussen gemeenten en grote uitvoeringsorganisaties kan ervoor zorgen dat een substantiële stap wordt gezet om financiële informatie op een gestandaardiseerde manier beschikbaar te stellen.