GT Connect

Raamovereenkomst GT Connect gegund aan Atos Nederland B.V.

De raamovereenkomst voor de gezamenlijke aanbesteding GT Connect is gegund aan Atos Nederland B.V. Tot 22 februari 2019 konden leveranciers hun inschrijving indienen. Na uitgebreide en nauwgezette beoordeling van de ingediende inschrijvingen is Atos Nederland B.V. als winnaar uit de bus gekomen.

Wachttermijn

Tot 12 april 2019 geldt de zogenaamde wachttermijn. Daarin hebben leveranciers de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de gunning. Als de wachttermijn is verstreken en er is geen bezwaar gemaakt, treedt de raamovereenkomst in werking. Mocht er in de wachttermijn bezwaar worden gemaakt, dan stellen wij inschrijvers en gemeenten daarvan op de hoogte.

Proof of Delivery

Voordat gemeenten de overstap naar GT Connect maken, toetst de VNG, in samenwerking met externe partijen, door middel van een PoD (Proof of Delivery) de functionaliteit en veiligheid van de nieuwe omgeving. Deze PoD loopt van 12 april tot 7 augustus 2019. Gemeenten hebben bij hun aanmelding aangegeven per wanneer zij gebruik willen maken van de diensten onder de raamovereenkomst. Die gemeenten die als eerste gaan, kunnen al vanaf 12 april contact hebben met Atos Nederland B.V. Zij worden hier binnenkort verder over geïnformeerd.