14+ netnummer

Productwaarderingsonderzoek 14+netnummer afgerond

Het 14+netnummer is al meer dan tien jaar in gebruik. VNG Realisatie vindt het belangrijk om te weten hoe gemeenten haar dienstverlening ervaren en heeft daarom begin dit jaar een productwaarderingsonderzoek laten uitvoeren door onderzoeksbureau I&O Research. Dit onderzoek, waarin zowel gemeenten als inwoners zijn bevraagd, is nu afgerond.

Het onderzoek heeft in het teken gestaan van de vraag of en zo ja in hoeverre de 14+dienstverlening nog voldoet aan de verwachtingen. Daarbij is enerzijds aandacht besteed aan hoe eindgebruikers (burgers, bedrijven en instellingen) het gebruiksgemak van het 14+netnummer ervaren en anderzijds aan hoe gemeenten de functionaliteit, het gebruiksgemak en de geboden ondersteuning (door de leverancier en door team GT/14+) van dit nummer ervaren.

I&O is op basis van de uitkomsten gekomen tot een viertal conclusies, die momenteel worden onderzocht en op basis waarvan er een vertaalslag volgt naar een aantal mogelijke scenario’s ten aanzien van de aan het 14+ verbonden dienstverlening. De conclusies en aanbevelingen worden ook voorgelegd aan de Gebruikersraad 14+ netnummer: een groep van gemeentelijke dienstverlening professionals die zich hebben opgegeven om actief mee te denken over de koers van 14+netnummer.