Praktijkbeproeving Open Data Standaarden

Praktijkbeproeving Open Data Standaarden: een update

Samen met gemeenten ondersteunt KING, onder meer met de Praktijkbeproeving Open Data Standaarden, de ontwikkeling van het standaardiseren en publiceren van open datasets voor gemeenten. Niet alleen is onlangs de huidige stand van zaken rondom de vindbaarheid van open data van gemeenten onderzocht; dankzij intensieve samenwerking met gemeenten zijn ook de eerste gestandaardiseerde concept-datasets ontwikkeld.

Standaardisatie door intensieve samenwerking

In het kader van open data standaarden publiceerde het ministerie van BZK eerder al de High Value Dataset List (HVDL), een lijst die in eerste instantie dient ter inspiratie voor gemeenten om gericht open datasets te ontsluiten en te publiceren. Ten tijde van publicatie van deze lijst ontbrak het echter aan een gestandaardiseerde set van afspraken over onder andere de inhoud, context en techniek die per dataset benodigd zijn om tot centrale, landelijke datasets te komen. Mede hierom werken de gemeenten Drechtsteden, Lansingerland, Gouda, Den Haag, Waddinxveen, Gorinchem, Arnhem, Woerden, Delft, Enschede, Almere, Zoetermeer, Schiedam, Vlaardingen, Capelle aan den IJssel, en Leidschendam-Voorburg en de provincie Zuid-Holland samen met KING om op basis van deze prototypen, standaarden te formuleren. De gemeenten Hoorn, Lelystad, Groningen, Alphen aan den Rijn, Pijnacker-Nootdorp volgen de praktijkbeproeving van dichtbij.

Werksessies leiden tot inzichten

Gefaciliteerd door KING werkten deze gemeenten onlangs in werksessies samen met vertegenwoordigers van provincie en inhoudsdeskundigen. Voor vijf van de HVDL-datasets werden onder meer definitie, meta-data, datamodellen en business-cases geformuleerd. Uit deze werksessies zijn concept-datasets voor standaardisatie opgesteld, die binnenkort in consultatie gaan. Na consultatie volgen verwerking van aanpassingen en vaststelling van standaarden ter implementatie.

Aandachtspunten voor verdere uitwerking

De werksessies brachten tevens belangrijke aandachtspunten voor de praktijkbeproeving voort. Zo is er met betrekking tot de informatiehuishouding behoefte aan beleid. Open data als onderdeel van de gemeentelijke informatiehuishouding zijn daarbij onmisbaar. Desalniettemin is voor het stimuleren van hergebruik en waardevermeerdering harmonisatie op landelijk niveau noodzakelijk. Datakwaliteit en goed gegevensmanagement is nog niet bij elke gemeentelijke organisatie op orde.

Publicatie open datasets door gemeenten nog aan de lage kant

Dit beeld lijkt te worden bevestigd door recent onderzoek van KING. Uit de Nulmeting Open Data Standaarden blijkt dat de publicaties van het aantal open datasets op het nationale register data.overheid.nl gestaag groeit. In principe is dat goed nieuws. Toch blijkt uit deze nulmeting dat slechts een kwart van de gemeentelijke open data vindbaar zijn via dit platform. Daarnaast worden de data op verschillende wijzen en in verschillende vormen gepubliceerd. Om de waarde van gemeentelijke open datasets te verhogen is het daarom van belang eenheid te krijgen in de vorm waarin open data worden gepubliceerd.