E-factureren

‘Overheden moeten trots zijn op e-factureren’

Als ondernemer een dienst leveren aan overheden en lang wachten op je geld. Tot nu toe komt het relatief vaak voor. E-facturen moeten dat proces efficiënter, preciezer, veiliger en sneller doen laten verlopen. De Drentse gemeente Borger-Odoorn is een van de ervaringsdeskundigen.

Vanaf mei 2017 is e-factureren opgenomen in het inkoopbeleid van de Drentse gemeente. “Niet als verplichting, maar wel als absolute voorkeur”, zo zegt Niek Wind, sinds mei 2018 wethouder van Borger-Odoorn en ook lid van de VNG-commissie Informatiesamenleving. Wind is belast met de portefeuilles dienstverlening/communicatie en financiën/inkoop/aanbestedingen. “Als je het verplicht stelt, dan loop je ook het risico dat je het lokale bedrijf misschien verliest. Daarom zeggen we dat het onze absolute voorkeur heeft. Werken met e-factureren is niet alleen efficiënter, maar ook sneller. Voor ons en derde partijen. Bedrijven hebben sneller hun geld en het scheelt ons een hoop rondjes in dit gemeentehuis.” 

VNG heeft in meerdere brieven richting haar leden een krachtig pleidooi gehouden om aan te sluiten op e-factureren. Ook Niek Wind doet dat. “Als commissielid Informatiesamenleving roep ik gemeenten op die nog niet aangesloten zijn op e-factureren om de stap te maken. Als Commissie kunnen we richting VNG-leden aangeven op welke manieren zij met e-factureren om kunnen gaan. Gemeenten zijn verplicht om het aan te bieden, maar iedere gemeente gaat daar weer anders mee om. Ik vind wel dat overheden moeten beseffen dat het om meer dan een verplichting gaat. Het is een dienstverlening richting bedrijven waar wij als overheid trots op moeten zijn en dat wij als gemeenten ook actief moeten aanbieden."

(...)