Waarstaatjegemeente

Ouderen in grote steden maken meest gebruik van Wmo-voorzieningen

Vandaag publiceert Waarstaatjegemeente nieuwe gemeentelijke cijfers over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) in de Gemeentelijke Monitor Sociaal Domein (GMSD).

Opvallende ontwikkelingen

De volgende landelijke ontwikkelingen vallen op in de analyse van de nieuwe gegevens over het eerste halfjaar van 2018:

  • Het aantal maatwerkvoorzieningen is in 2018 met 2 procent gestegen ten opzichte van 2017;
  • Inwoners ouder dan 75 jaar maken vaker gebruik van maatwerkvoorzieningen naarmate hun gemeente groter is. De cijfers lopen op van 261 per 1000 inwoners in gemeenten met minder dan 25.000 inwoners tot 469 per 1000 inwoners in gemeenten met meer dan 300.000 inwoners;
  • Het gebruik van maatwerkvoorzieningen ligt 60 procent hoger bij vrouwen dan bij mannen;
  • Het gebruik van hulpmiddelen en diensten en hulp bij het huishouden ligt bij vrouwen met een Nederlandse achtergrond 50 procent hoger dan bij vrouwen met een niet-Westerse migratieachtergrond;
  • Het gebruik van ondersteuning thuis ligt bij vrouwen met een niet-Westerse migratieachtergrond 31 procent hoger dan bij vrouwen zonder migratieachtergrond.

Vier categorieën maatwerkvoorzieningen

De Wmo bestaat uit twee soorten voorzieningen: algemene voorzieningen (vrij toegankelijk, zoals een buurthuis) en maatwerkvoorzieningen (gericht op wensen en behoeften van een individu). Binnen de maatwerkvoorzieningen onderscheidt de GMSD vier categorieën: hulpmiddelen en diensten (zoals een rolstoel of een traplift), hulp bij het huishouden, verblijf en opvang (zoals beschermd wonen) en ondersteuning thuis (zoals begeleiding en dagbesteding).

Uw eigen gemeente

Meer cijfers en trends over uw eigen gemeente vindt u op de GMSD. Naast het dashboard bestaat de GMSD uit een toelichtend rapport over uw eigen gemeente, een wijkprofiel en een database, waarin u meer gedetailleerde informatie kunt vinden.

Over Waarstaatjegemeente

Waarstaatjegemeente bundelt, bewerkt en presenteert data van en over gemeenten voor iedereen. Op deze site vindt u kengetallen van alle 380 Nederlandse gemeenten op alle belangrijke beleidsterreinen. De ‘dashboards’ maken het makkelijk om gemeenten te vergelijken met elkaar of met regionale en landelijke gemiddelden. Het platform blijkt niet alleen interessant voor gemeenten: de site trok in 2017 ruim 440.000 bezoekers. Om snel thuis te raken op het platform, hebben we twee korte instructievideo’s gemaakt.