Informatiebeleid

Oude webinars Grip op Informatie

Eind november heeft de tweede week van grip op informatie plaats gevonden. Alle 13 webinars (inclusief de achtergrondinformatie) zijn terug te vinden op het Kennisnetwerk Informatie en Archief (KIA). Eén van de interessante webinars ging over hoe je zicht kon krijgen op waar je wat op slaat binnen je organisatie. Vanuit de gemeente Leiden en ’s-Hertogenbosch werd het zogenaamde ‘informatiebeheerplan’ toegelicht.

In aanloop naar derde week van Grip op informatie (15 t/m 22 april 2021) worden in januari en februari twee webinars gehouden.

Webinar ‘archive by design’

Donderdag 28 januari 10.00 – 11.15 uur

In 2019/2020 heeft een proeftuin plaats gevonden in het kader van de Wet Open Overheid onder de kop ‘archive/open by design’. In dit webinar gaf Rens Ouwerkerk uitleg over deze wijze van werken en praktische handvatten bieden om hier binnen je eigen gemeente mee aan de slag te gaan. Gemeentes die in 2021 ‘archive by design’  gaan toepassen binnen hun organisatie, kunnen zich aanmelden voor een projectteam om gedurende het jaar ervaringen met elkaar te delen. 

Webinar ‘handreiking tekstberichten’

Woensdag 10 februari 13.00 - 14.00uur

Onlangs is de ‘handreiking tekstberichten’ verschenen. Door de snelle opkomst van de smartphone gingen Nederlanders massaal gebruikmaken van berichtenservices. Inmiddels heeft WhatsApp in Nederland 11,5 miljoen gebruikers; daarnaast is sms populair. Vanwege het informele en vluchtige karakter van de communicatie werd tot voor kort breed gedacht dat tekstberichten niet als te archiveren documenten van de overheid gelden. Door uitspraken van Raad van State kijken we daar nu anders naar. In het webinar een toelichting op de handreiking en tips over hoe je hier in de praktijk mee aan de slag kan.